Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.24

z 24. schůze Rady obce Nýdek konané dne 18. listopadu 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 24. schůze Rady obce Nýdek konané dne 18. listopadu 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Rozpočtová opatření č. 15 – viz. příloha.

 3. Smlouvu o částečném zániku věcného břemene, Kupní smlouvu a Smlouvu o zřízení služebnosti s p. ……………………………………………….., bytem Nýdek čp. … a s p. ……………………………………………………, bytem Nýdek čp. … – viz. příloha.

 4. Použití části finančních prostředků investičního fondu ZŠ a MŠ Nýdek na úhradu rekonstrukce školních šaten.

 5. Dohodu o ukončení platnosti Smlouvy o závazku veřejné služby ve veřejné linkové dopravě k zajištění ostatní dopravní obslužnosti na území obce Nýdek s ARRIVA MORAVA a.s. se sídlem Vítkovická 3133/5, Ostrava – viz. příloha.

 6. Smlouvu o spolupráci při likvidaci odpadů s EKO-PF spol. s r.o., se sídlem 373 71 Hlincova Hora 60 – viz. příloha.

 7. Nabídku MARIETA PLASTIC na výrobu 300 ks kuličkových per s potiskem „560 let obce Nýdek“.

 8. Rozpočet na tradiční akci „Mikuláš 2015“ – viz. příloha.

 9. Finanční příspěvek na zajištění Vánočního koncertu koled dne 6. prosince 2015 ve výši 10.000,-- Kč.

 10. Nabídku na opravu dešťové kanalizace v osadě „Gora“ firmy Heczko Tomáš, Přípravné práce pro stavby, 739 96 Nýdek 633 – viz. příloha.

 11. Finanční příspěvek Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02 ve výši 300,- Kč na zajištění provozu Záchranné stanice pro volně žijící živočichy.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost o finanční příspěvek FS SCEAV v Bystřici na rok 2016.

 2. Nabídku využívání kolektivního systému BREN, s.r.o. – hospodaření s odpady.

 3. Nabídku revizí společnosti MiReMax s.r.o.

 4. Nabídku StandMar na zakoupení „Tašek na tříděný odpad z netkané textilie“

 5. Návrh Rozpočtu obce Nýdek na rok 2016 – viz. příloha.

 6. Žádost neziskové organizace STROM života do Komunitního plánu obce Nýdek.

 7. Diskusní příspěvky 24. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 23. listopadu 2015                                  

                                                                                             Mgr. Jan Konečný

                                                                                           starosta obce Nýdek

Datum vložení: 8. 12. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek