Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.28

Usnesení RO č.28

z 28. schůze Rady obce Nýdek konané dne 13. ledna 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 28. schůze Rady obce Nýdek konané dne 13. ledna 2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Dohody o provedení práce s p. Pezdovou Annou, Nýdek 375 a p. Raszkovou Terezií, Nýdek 491 týkající se činností spojených s vybíráním parkovného na náměstí v Nýdku – viz. příloha.

 3. Udělení souhlasu s umístěním sídla „Spolku rodičů a přátel školy při ZŠ v Nýdku“ v budově ZŠ v Nýdku, 739 96 Nýdek 293.

 4. Neinvestiční dotaci Svazu tělesně postižených v České republice, z.s., místní organizaci vBystřici nad Olší ve výši 8.000,-- Kč.

 5. Cenovou nabídku na vypracování studie a projektové dokumentace pro rekonstrukci roubeného domu čp. 78 a stodoly v obci Nýdek – viz. příloha.

 6. Nákup knihovnických programů pro Knihovnu Nýdek (Katalogizace knih, map, hudebnin, Evidence periodik, kompletů a brožur, ENVS E-maily MVS a čtenářům, Z39.50 client) v celkové výši 14.521,-- Kč.

 7. Kupní smlouvu a Dodatek č. 1 k této kupní smlouvě s EUROMEDIA GROUP k.s., Nádražní 896/30, 150 00 Praha, týkající se nákupu knih pro Knihovnu Nýdek – viz. příloha.

 8. Částku na nákup knih pro Knihovnu Nýdek pro rok 2016 ve výši 30.000,-- Kč.

 9. Finanční dar Klubu rodičů a přátel postižených dětí – ČMELÁČEK ve výši 500,-- Kč.

 10. Nákup 100 ks. židlí do objektu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ dle přiložené nabídky.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost p. ……………., Nýdek čp. 380 o vybudování asfaltové komunikace do osady „Padoly“ na pozemku p.č. 2647/2 v k.ú. Nýdek.

 2. Nabídku „Alexandr Fryč“ na řešení akustiky v objektu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“.

 3. Žádost o neinvestiční dotaci Farního sboru SCEAV v Bystřici ve výši 50.000,-- Kč na nákup židlí do evangelického kostela v Nýdku a doporučuje ZO ke schválení.

 4. Diskusní příspěvky z 28. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 18. ledna 2016.

                                  

                                                                                                  Mgr. Jan Konečný

                                                                                                starosta obce Nýdek

Datum vložení: 29. 3. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek