Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.32

Usnesení RO č.32

z 32. schůze Rady obce Nýdek konané dne 24. března 2016 v 15.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 32. schůze Rady obce Nýdek konané dne 24. března  2016 v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Nabídku Ing. Jaromíra Dybala a Petra Staveníka na zpracování projektové dokumentace pro stavbu „Rozšíření MK vedoucí do osady Odmiarek“ - viz. příloha.
 3. Nabídku (návrh smlouvy) Ing. Michala Slaniny na zpracování projektové dokumentace pro stavby „Chodník k základní škole“ a „Chodník v četně odvodnění Nýdečanka – Bystřice“ – viz. příloha.
 4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nebytových prostor ze dne 6. 1. 2011 s Českou poštou s.p., Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1 – viz. příloha.
 5. Rozpočtová opatření č. 1 – viz. příloha.
 6. Finanční příspěvek na sbírku pro poškozené požárem ve Vendryni ve výši 10.000,-- Kč.
 7. Úhradu zaměření komunikace (polohopisný a výškopisný plán) do osady „Odmiarek“ ve výši 7.260,-- Kč včetně DPH.
 8. Nabídku Eltodo-Citelum, s.r.o., na vybudování přípojky ke stánku na náměstí (výběr parkovného) – viz. příloha.
 9. Nabídku Břetislava Sojky, U Stružky 2033, 73541 Petřvald, na údržbu fotbalového hřiště v Nýdku pro jaro 2016 – viz. příloha.
 10. Udělení souhlasu s umístěním sídla spolku s názvem „Tělovýchovná jednota Sokol Nýdek“, IČ: 60781769, zapsaného ve spolkovém rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. L 2714 vedená u Krajského soudu v Ostravě v budově „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“, 739 96 Nýdek 643.
 11. Nabídku Leszka Sajdoka, 739 95 Bystřice 1140 na napojení budovy Zázemí pro sportovce v obci Nýdek – viz. příloha.
 12. Finanční příspěvek na zajištění „Dne učitelů“ ve výši 4.000,-- Kč.
 13. Poskytnutí věcného daru …………………….. ve výši 1.000,-- Kč, za jeho dlouholetou práci v TJ SOKOL Nýdek.
 14. Výsadbu zeleně včetně neviditelného obrubníku u dětského hřiště vedle náměstí v ceně 93 tis. Kč bez DPH.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Nabídku komplexních sadovnických úprav parčíku u dětského hřiště u náměstí.
 2. Návrh rozpočtu na akci Bierfest 2016 a doporučuje ke schválení ZO.
 3. Diskusní příspěvky 31. schůze Rady obce Nýdek.

   

V Nýdku dne 29. března 2016.

                                  

                                                                                                Mgr. Jan Konečný

                                                                                              starosta obce Nýdek

Datum vložení: 29. 4. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek