Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.39

Usnesení RO č.39

z 39. schůze Rady obce Nýdek konané dne 3. srpna 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 39. schůze Rady obce Nýdek konané dne 3. srpna  2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 7 – viz. příloha.
 3. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 001/2016 s KK architekti, Toulovcovo náměstí 151, 570 01 Litomyšl, týkající se zpracování projektové dokumentace rekonstrukce roubeného domu a přilehlé stodoly pro potřeby obce – viz. příloha.
 4. Nabídku HRAT, s.r.o. se sídlem Družstevní 294, 739 61 Třinec, jejímž předmětem je výkon zadavatelské činnosti k zakázce podle §6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro výběr dodavatele hasičského vozidla – viz. příloha.
 5. Neinvestiční dotaci Charitě Třinec, ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec, na zajištění provozu sociálních služeb ve výši 20.000,-- Kč.
 6. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Třinec, ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 7. Nabídku WOMBAT, s.r.o., Šmahova 115, 627 00 Brno na provedení monitoringu splaškové kanalizace v obci Nýdek – viz. příloha.                          

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Nabídku mladých křesťanů na aktivitu – pomoc obci (likvidace černých skládek, čištění potoka apod.).
 2. Diskusní příspěvky 39. schůze Rady obce Nýdek.

   

V Nýdku dne 9. srpna 2016.

 

               

                                                                                         Mgr. Jan Konečný

                                                                                       starosta obce Nýdek

Datum vložení: 29. 9. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek