Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.42

Usnesení RO č.42

ze 42. schůze Rady obce Nýdek konané dne 3. října 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

ze 42. schůze Rady obce Nýdek konané dne 3. října  2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 9 – viz. příloha.
 3. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 11/2012 uzavřený podle § 536 a násl.  Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů s VODING HRANICE, spol. s r.o., Zborovská 583, 753 01 Hranice, na akci „Kanalizace Nýdek, 2. stavba, lokality Odmiarek, Blažkové“ zak. č. 13 983 (dokončení projektové dokumentace) – viz. příloha.
 4. Opravu geometrického a polohového určení parcely p.č. 341/10, 341/15, 341/9, 341/5, 367/11, 2627/5, 341/4 situované v katastrálním území Nýdek, obec Nýdek dle geometrického plánu č. 1294-46/2015 ze dne 15. 4. 2016.
 5. Nabídku firmy Wombat s.r.o. na opravu kanalizace – viz. příloha.
 6. Nabídku BeePartner a.s., nám. Svobody 527, Lyžbice, 739 61 Třinec na poradenskou a organizační podporu projektu Interreg V – A ČR-SK „Prezentace tradičního kulturního dědictví v příhraničí a jeho zachování pro další generace“ – viz. příloha.
 7. Výzvu k podání nabídky u výběrového řízení pod označením „Nýdek – dopravní automobil“ včetně příloh (obchodní podmínky, krycí list nabídky, čestné prohlášení pro splnění základních způsobilostí, technické podmínky) viz. příloha.
 8. Výběrovou komisi pro výběrové řízení pod označením „Nýdek – dopravní automobil“ ve složení: p. Raszka Milan, p. Svider Borek, p. Morcinek Adam.
 9. Platový výměr řediteli Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace 739 96 Nýdek 293 – viz. příloha.
 10. Opravu MK „Poledná I“ dle nabídky Lesostaveb Frýdek – Místek – viz. příloha.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 42. schůze Rady obce Nýdek.
 2. Žádost p. Valalíkové (Vsign s.r.o.) o umístění tabule silničního orientačního značení na sloup VO naproti restaurace „Nýdečanka“.
 3. Nabídku Autoset centrum Třinec na zakoupení nového vozidla Dacia Duster s pohonem 4x4 pro VPP (rozvoz obědů starším občanům do odlehlých lokalit v zimním období).

V Nýdku dne 10. října 2016.

                               

                                                                                                   Mgr. Jan Konečný

                                                                                                starosta obce Nýdek

Datum vložení: 24. 10. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek