Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.43

Usnesení RO č.43

ze 43. schůze Rady obce Nýdek konané dne 17. října 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

ze 43. schůze Rady obce Nýdek konané dne 17. října  2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 10 – viz. příloha.
 3. Smlouvu o poskytování poradenských a konzultačních služeb pro přípravu projektu „Prezentace tradičního kulturního dědictví v příhraničí a jeho zachování pro další generace“ s BeePartner a.s., Náměstí Svobody 527, 739 61 Třinec - Lyžbice – viz. příloha.
 4. Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 225.000,-- Kč určenou na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů.
 5. Smlouvu op poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na financování uznatelných nákladů spojených s pořízením dopravního automobilu pro jednotku sboru dobrovolných hasičů – viz. příloha.
 6. Opravu krytiny na autobusových čekárnách v osadě „Hluchová“ do výše 40.000,-- Kč.
 7. Odměnu řediteli ZŠ a MŠ Nýdek ……………………………… ve výši ……….,-- Kč ze státního rozpočtu na mzdy za rok 2016.
 8. Nabídku Ing. Zuzany Klusové, Lidická 661, 739 61 Třinec na realizaci štěrkového záhonu před budovou „Zahrádkář“ – viz. příloha.
 9. Nabídku Zdeněk Lipus, Milíkov 277, 739 81 Milíkov na výřezy, kácení a ořez stromů na pozemcích u budovy „Požárník“ – viz. příloha.
 10. Koupi 40 ks nástěnných kalendářů 13 listový „BESKYDY 2017“ za cenu 150,-- Kč/ks, 30 ks nástěnný úzký kalendář 13 listový (tzv. kravata) za cenu 55,-- Kč/ks a 10 ks stolní plánovací kalendář 2017 jednotýdenní bez obrázků za cenu 59,-- Kč/ks.
 11. Neinvestiční dotaci příspěvkové organizaci Sociální služby města Třinec, Habrová 302, 739 61 Třinec -Dolní Líštná ve výši 20.000,-- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů.
 12. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Sociální služby města Třinec, Habrová 302, 739 61 Třinec – Dolní Líštná – viz. příloha.
 13. Vícepráce spojené s realizací akustického obkladu „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ (obklad další stěny) – viz. příloha.
 14. Licenční smlouvu s TopGis, s.r.o., Hněvkovského 30/65, 617 00 Brno – licence práva užití ortofotomapy obce Nýdek – viz. příloha.
 15. Zakoupení jedné licence GENERO (základní licence práce s IS VERA Radnice) za cenu 4.890,-- Kč bez DPH.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Zápis z jednání komise pro posouzení a hodnocení nabídek „Nýdek – dopravní automobil“ a doporučuje zastupitelstvu schválit vítěznou nabídku jediného uchazeče PROGRES SERVIS SIBŘINA, spol. s r.o., Masojedy 59, 282 01 Masojedy, který splnil všechny požadavky zadavatele.
 2. Plánované změny jízdních řádů na linkách 771, 772 a 773 k 11. 12. 2016 – viz. příloha.
 3. Diskusní příspěvky 43. schůze Rady obce Nýdek.

   

 

V Nýdku dne 20. října 2016.

                                  

                                                                                                  Mgr. Jan Konečný

                                                                                                starosta obce Nýdek

Datum vložení: 7. 11. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek