Menu
Obec Nýdek
Nýdek

On-line formulář pro nahlášení samoodečtu vodoměru

Usnesení RO č.46

Usnesení RO č.46

ze 46. schůze Rady obce Nýdek konané dne 14. listopadu 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

ze 46. schůze Rady obce Nýdek konané dne 14. listopadu 2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 12 – viz. příloha.
 3. Dodatek č. 1 ke smlouvě o závazné vzájemné spolupráci při přípravě a realizaci projektu „Profesionalizace veřejné správy obcí na území Jablunkovska“ s REGIO – Výzkumné a rozvojové centrum, z.ú. se sídlem Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava-Poruba – viz. příloha.
 4. Nabídku na zpracování žádosti o dotaci MŠMT včetně povinných příloh projektu „Výstavba workoutového hřiště v obci Nýdek“ do programu Státní podpora sportu pro rok 2017, Program 133510, Podpora materiálně technické základny sportu – viz. příloha.
 5. Podání žádosti o dotaci MŠMT na realizaci projektu „Výstavba workoutového hřiště v obci Nýdek“ do Programu Státní podpora sportu pro rok 2017, Program 133510, Podpora materiálně technické základny sportu.
 6. Spoluúčast obce na realizaci projektu „Výstavba workoutového hřiště v obci Nýdek“ ve výši 50% celkových nákladů, včetně zajištění provozu, údržby a případných oprav v době udržitelnosti projektu.
 7. Nabídku na zpracování žádosti o dotaci z MMR, 117D815 – Podpora obnovy a rozvoje venkova, Dotační titul 4 – Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci – viz. příloha.
 8. Nabídku Autoset Centrum ČR plus s.r.o., Lidická 166, 739 61 Třinec na zakoupení automobilu Dacia Duster verze 1,6 SCe 84 Kw 114 k 4X4 S§S Blackshadow – viz. příloha.
 9. Vícepráce vzniklé při rozšiřování VO v obci Nýdek: „Přípojka ke stánku a nové VO -  náměstí“ a „Přeložka VO – Brandýs, u č.p. 346“ – viz. příloha.
 10. Poskytnutí finančního daru ve výši 300,-- Kč Českému svazu ochránců přírody, ZO Nový Jičín, záchranná stanice Bartošovice na provoz záchranné stanice.
 11. Rozpočet na „Mikuláše 2016“ – viz příloha.
 12. Neinvestiční dotaci Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., Ropice č. 11, 739 61 Třinec ve výši 5.000,-- Kč na zajištění provozu Domova pro seniory.
 13. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., Ropice č. 11, 739 61 Třinec – viz příloha.
 14. Nabídku Urbanistického střediska Ostrava, Spartakovců 3, 708 00 Ostrava – Poruba na zpracování „Návrhu změny č.2 Územního plánu Nýdek“ – viz. příloha.
 15. Finanční prostředky z rozpočtu obce Nýdek ve výši 15.000,-- Kč na zajištění „Vánočního koncertu“, který se uskuteční v neděli dne 4. prosince 2016 v sále budovy „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 43. schůze Rady obce Nýdek.
 2. Situaci – Oprava a rozšíření komunikace do osady „Odmiarek“ (nový stav).

 

 

V Nýdku dne 21. listopadu 2016.

 

                                  

                                                                                                  Mgr. Jan Konečný

                                                                                                starosta obce Nýdek

Datum vložení: 5. 12. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek