Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.47

Usnesení RO č.47

ze 47. schůze Rady obce Nýdek konané dne 30. listopadu 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

ze 47. schůze Rady obce Nýdek konané dne 30. listopadu 2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 13 – viz. příloha.
 3. Smlouvu o nájmu nebytových prostor v budově bývalého obecního úřadu č.p. 281 v prvním podlaží výše uvedené budovy s ……………………………………………….. – viz. příloha.
 4. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 13147986 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí se SFŽP ČR, Kaplanova 1931/1, 148 00, Praha 11 – viz. příloha.
 5. Smlouvu o dílo s Urbanistickým střediskem Ostrava, s.r.o., Spartakovců 3, 708 00 Ostrava – Poruba, týkající se Zpracování Změny č. 2 Územního plánu obce Nýdek – viz. příloha.
 6. V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní směrnice č. 8 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce „Plán inventur“ v rámci řádné inventarizace ke dni 31. 12. 2016 – viz. příloha.
 7. Nabídku pojištění nového obecního automobilu DACIA DUSTER pojišťovnou KOOPERATIVA, VIENNA INSURANCE GROUP – viz. příloha.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Odpis nedoplatků u dlužníka místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu za rok 2014 ve výši 2.000,-- Kč v souvislosti se zpronevěrou – viz. příloha (materiál pro RO Nýdek).
 2. Nabídku společnosti DigiPaper s.r.o. na digitalizaci obecních kronik.
 3. Průvodní dopis ke zpracované TES – Návrh koncepce řešení společného odkanalizování obcí Bystřice, Nýdek, Vendryně „Zaolší“ a Hrádek – viz. příloha.
 4. Návrh rozpočtu obce Nýdek na rok 2017 – viz. příloha, doporučuje ke schválení ZO.  
 5. Diskusní příspěvky 47. schůze Rady obce Nýdek.

   

V Nýdku dne 7. prosince 2016.

 

                             

                                                                                                    Mgr. Jan Konečný

                                                                                                 starosta obce Nýdek

Datum vložení: 5. 12. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek