Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.48

Usnesení RO č.48

ze 48. schůze Rady obce Nýdek konané dne 14. prosince 2016 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

ze 48. schůze Rady obce Nýdek konané dne 14. prosince 2016 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Rozpočtová opatření č. 14 – viz. příloha.
 2. Plán účetních odpisů obce Nýdek na rok 2017 – viz. příloha.
 3. Dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo – sběru, odvozu a zneškodnění komunálních odpadů ze dne 28. 12. 1999 s BM servis a.s., Krátká 775, 735081 Bohumín – viz. příloha.
 4. Smlouvu o dílo č. NYD17_SOD na tvorbu GIS obce Nýdek pro rok 2017 s DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava – viz. příloha.
 5. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8010948/3, Nýdek, Kaszper, Dosevski kNN s ČEZ Distribuce, a.s. – viz. příloha.
 6. Finanční dar Sdružení na ochranu ohrožených dětí, z.s., Na poříčí 1041/12, 110 00 Praha – Nové Město ve výši 300,-- Kč na činnost sdružení.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Nabídku Klapsia Alois, stavební zámečnictví, Písečná 112, 739 91 Jablunkov na výrobu a montáž kovového oplocení hřbitova u evangelického kostela v Nýdku.
 2. Návrh OZV obce Nýdek č. 2/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a doporučuje ke schválení Zastupitelstvu obce Nýdek.
 3. Diskusní příspěvky 48. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 19. prosince 2016

                             

                                                                                                   Mgr. Jan Konečný

                                                                                                starosta obce Nýdek

Datum vložení: 6. 1. 2017 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek