Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.57

Usnesení RO č.57 1

z 57. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. dubna 2017 v 17.00 hodin

Usnesení

z 57. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. dubna 2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 – viz. Protokol o schválení účetní závěrky.
 3. Kladný hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace za rok 2016 ve výši 71.095,77 Kč a jeho přidělení fondu rezervnímu ve výši 80% - tj. 56.876,77 Kč a fondu odměn ve výši 20% - tj. 14.219,-- Kč.
 4. Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace na rok 2017 – viz. příloha.
 5. Rozpočtová opatření č. 5, 6, 7, 8 a 9/2017 – viz. příloha.
 6. Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě o pojištění majetku a odpovědnosti – Region číslo 1507398459- viz. příloha.
 7. Cenovou nabídku na opravu chodníku v centru obce (před budovou obecního úřadu) firmy …………………..  – viz. příloha.
 8. Návrh dodatku ke smlouvě o smlouvě budoucí o připojení uzavřené dle žádosti o připojení č. 4121233560 (Stavba PDS – Nýdek, Obec Nýdek, příp. NNK) – viz. příloha.
 9. Dodatek č. 1 k pachtovní smlouvě uzavřené dne 29. 5. 2015 s ………………………, Nýdek …………  – viz. příloha.
 10. Zakoupení modulu „multistránka“ pro zkvalitnění webových stránek obce za cenu 4.000,-- Kč bez DPH.
 11. Cenovou nabídku KLS electronics CCTV zařízení KLS electronics – viz. příloha.
 12. Nabídku DELTA Třinec, s.r.o., Staroměstská 534, 739 61 Třinec, na zpracování urbanisticko-architektonické studie výletiště u „Požárníku“ – viz. příloha.
 13. Čerpání čtyř dnů staré dovolené …………………………………….., příspěvková organizace ………………………………………………….. od 9. 5. 2017 do 12. 5. 2017.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Nabídkový rozpočet MIVER STAVBY s.r.o. na zatrubnění příkopu u RD čp. 158.
 2. Žádost p. …………………, Nýdek ….. o pronájem nebytových prostor v budově VPP.
 3. Diskusní příspěvek 57. schůze Rady obce Nýdek.

V Nýdku dne 2. května 2017.

                                                                                                                                   Mgr. Jan Konečný

                                                                                                                                 starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.57/2017

URO 57_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 351,26 kB
Datum vložení: 2. 5. 2017 14:58
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek