Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.61

Usnesení RO č.61 1

ze 61. schůze Rady obce Nýdek konané dne 21. června 2017 v 15.00 hodin

Usnesení

ze 61. schůze Rady obce Nýdek konané dne 21. června 2017 v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 17 a č. 18/2017 – viz. příloha.
 3. Smlouvu o dílo č.: 841/PCLE/053/2017/N17033957 se STRABAG a.s., na opravy místních komunikací v obci Nýdek – viz. příloha.
 4. Smlouvu o dílo s Lesostavby Frýdek – Místek a.s., č. SOD 2017/030/N149/S32466, jejímž předmětem je dodávka a montáž stavby s názvem „Opravy MK Nýdek“ – viz. příloha.
 5. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. NYD_SOD_D17_01 s DIGIS, spol. s r.o. na tvorbu GIS obce Nýdek pro rok 2017 – viz. příloha.
 6. Dodatek č. 1 Smlouvy číslo 004922868/zoz/2016/v1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení  s ASEKOL a.s. – viz. příloha.
 7. Nabídku dodavatele p. …………………., Nýdek ….. na „Výměnu střešního pláště na objektu bývalé lékárny v obci Nýdek viz. příloha.
 8. Nabídku Ing. Vladimíra Hampla, SPORTING – výstavba sportovních zařízení na doplnění pískové náplně v umělém trávníku na volejbalovém hřišti – viz. příloha.
 9. Cenovou nabídku Petra Kubaly – Projekce, revize elektro, k vypracování dokumentace provedení stavby „Silová elektroinstalace“ v budově požární zbrojnice č.p. 281 – viz. příloha.
 10. Podání „Žádosti o vydání závazného stanoviska podle čl. II bodu 1 zákona č. 39/2015 Sb.“ k záměru „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ – viz. příloha.
 11. Nabídku Enuma Elis s.r.o., Lannova 2061, 110 00 Praha na výstavbu „Workoutového hřiště“ – viz. příloha.
 12. Poskytnutí finančního daru válečnému veteránu, občanu obce Nýdek p. ………................ bytem Nýdek čp. …… ve výši 20.000,-- Kč na zajištění osobní asistence.

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost Ing. ………………………………………. o odkoupení pozemku p.č. ………………….. v k.ú. Nýdek, který se nachází pod cestou v osadě „Bajcarka“.

   

Rada obce neschvaluje:

 1. Další projednávání žádosti p. Sliže Ota, Nýdek čp. 407, týkající se koupě části pozemku 493/1, popřípadě zřízení věcného břemene na tomto pozemku pro příjezd na pozemek 450/1.
 2. Prodloužení veřejného osvětlení k chatě č.e. 198 v chatovišti v osadě „Střelmá“.

   

   

   

 

V Nýdku dne 27. června 2017.

 

 

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

                                                                                                          

                                                                         

Přílohy

Usnesení RO č.61/2017

URO 61_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 352,23 kB
Datum vložení: 7. 9. 2017 15:05
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek