Menu
Obec Nýdek
Nýdek

On-line formulář pro nahlášení samoodečtu vodoměru

Usnesení RO č.66

Usnesení RO č.66 1

ze 66. schůze Rady obce Nýdek konané dne 23. srpna 2017 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 66. schůze Rady obce Nýdek konané dne 23. srpna 2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Smlouvu o dílo WZ2030/2017 s WOMBAT s.r.o., Březinova 23, 616 00 Brno, týkající se sanace kanalizace v obci Nýdek – viz. příloha.
 3. Stanovení výjimky z nejnižšího počtu žáků v Základní škole a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace 739 96 Nýdek 293 pro školní rok 2017/2018.
 4. Úhradu zvýšených výdajů na vzdělávací činnost školy, a to nad výši stanovenou krajským normativem.
 5. Cenovou nabídku stavebních nákladů na výstavbu veřejného osvětleni na hřbitově u evangelického kostela – viz. příloha.
 6. Upravenou nabídku SIAL, architekti a inženýři, spol. s r.o. Liberec na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí „Kabinová lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ – viz. příloha.
 7. Nabídku Regionálního centra EIA na vypracování „Aktualizace dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí pro záměr „Lanová dráha na Čantoryji“ – viz. příloha.
 8. Dodatek č. II ke Smlouvě o nájmu pozemku uzavřené dne 1. 8. 2002 s Farním sborem SCEAV v Bystřici – viz. příloha.
 9. Dodatek ke Smlouvě o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV uzavřené na základě žádosti o při pojení č. 4121233560 s ČEZ Distribuce, a.s. – viz. příloha.
 10. Kupní smlouvu s p. ………………………., Nýdek čp. ………….., týkající se prodeje a koupě pozemků – viz. příloha (kupní smlouva , geometrický plán).
 11. Cenovou nabídku Ing. Václava Kury  - IDG, na zpracování přestavby objektu VPP – viz. příloha.

   

   

Rada obce neschvaluje:

 1. Žádost p. …………………………, Nýdek čp. …. o odkoupení pozemku p.č. ……. v k.ú. Nýdek.

 

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 66. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 30. srpna 2017

 

 

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.66/2017

URO 66_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 349,59 kB
Datum vložení: 14. 9. 2017 8:04
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek