Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.67

Usnesení RO č.67 1

ze 67. schůze Rady obce Nýdek konané dne 13. září 2017 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 67. schůze Rady obce Nýdek konané dne 13. září 2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Nabídku Rechtik – PROJEKT, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava na zpracování dokumentace a dokladů pro územní rozhodnutí (přeložky plynovodních přípojek) – viz. příloha.
 3. Nabídku Rechtik – PROJEKT, Hornopolní 12, 702 00 Ostrava na zpracování dokumentace pro územní rozhodnutí (prodloužení plynovodní přípojky a přemístění pilíře s HUP k RD čp. ……….) – viz. příloha.
 4. Smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících – viz. příloha.
 5. Rozpočtová opatření č. 25, 26 a 27/2017 – viz. příloha.
 6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouva o právu provést stavbu číslo IV-12-8013789/01 „Nýdek, 1006/1, Horáček NNk + NNv“ s ČEZ Distribuce, a.s. – viz. příloha.
 7. Platový tarif ředitele ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace 739 96 Nýdek 293, ……………………… s účinností od 1. září 2017 – viz. příloha.
 8. Souhlas s udělením volna ředitele školy pro učitele 1. a 2. stupně ZŠ na pátek 29. 9. 2017 z důvodu vzdělávání pedagogických pracovníků.
 9. Poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Beskyd – Nýdek ve výši 3.000,-- Kč na spolkovou činnost.
 10. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Mysliveckému spolku Beskyd – Nýdek – viz. příloha.
 11. Poskytnutí neinvestiční dotace Senior domy POHODA a. s., Palackého 1331, 739 61 Třinec na provoz zařízení ve výši 5.000,-- Kč.
 12. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Senior domy POHODA a.s., Palackého 1331, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 13. Nákup kalendářů pro rok 2018 ve výši 6.622,-- Kč – viz. nabídka.
 14. Nabídku na přebaly knih – Frýdeckomístecko z nebe – viz. příloha.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Návrh Smlouvy o smlouvě budoucí o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie číslo Z_S14_12_8120061543 s ČEZ Distribuce, a.s. – viz. příloha.

   

 2. Místní akční plán v ORP Třinec včetně jeho příloh.
 3. Diskusní příspěvky 67. schůze Rady obce Nýdek.
 4. Záměr výstavby rozhledny na „Loučce“.

 

V Nýdku dne 18. září 2017.

 

 

 

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.67/2017

URO 67_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 352,81 kB
Datum vložení: 2. 10. 2017 8:06
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek