Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.68

Usnesení RO č.68 1

ze 68. schůze Rady obce Nýdek konané dne 4. října 2017 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 68. schůze Rady obce Nýdek konané dne 4. října 2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Nabídku fa ………………………………………, 739 96 Nýdek ……. na opravu chodníku na hřbitově u evangelického kostela.
 3. Rozpočtová opatření č. 28, 29 a 30/2017 – viz. příloha.
 4. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-801 6001 s ČEZ Distribuce, a.s. – viz. příloha.
 5. Poskytnutí neinvestiční dotace na zajištění provozu charitní asistenční služby Charity Třinec ve výši 25.000,-- Kč.
 6. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Charitě Třinec, Lidická, čp. 1272, 739 61 – viz. příloha.
 7. Poskytnutí neinvestiční dotace ……………………………., Nýdek čp. ….. ve výši 3.000,-- Kč na zajištění akce pro děti – DRAKIÁDA.
 8. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ………………………….., Nýdek ……, 739 96 Nýdek – viz. příloha.
 9. Koupi 3 ks vánočních balíčků od ČMELÁČEK PARTNERS, s.r.o., Dokoupilova 107/3, 724 00 Ostrava, Stará Bělá za cenu 3.000,-- Kč včetně DPH a poštovného.
 10. Plnou moc právnické osobě BeePartner, a.s., IČ: 03589277 k zastupování obce Nýdek ve věcech realizace projektu „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ – viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost p. …………………………, Nýdek čp. ….., týkající se vytěžení palivového dřeva na pozemku p.č. …….. .
 2. Žádost ………………………………………., Nýdek čp. ….. o pronájem nebytových prostor v objektu bývalé lékárny v obci Nýdek.
 3. Diskusní příspěvky 68. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 11. října 2017.

 

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.68/2017

URO 68_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 349,85 kB
Datum vložení: 1. 11. 2017 8:08
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek