Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.69

Usnesení RO č.69 1

ze 69. schůze Rady obce Nýdek konané dne 18. října 2017 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 69. schůze Rady obce Nýdek konané dne 18. října 2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 31, 32, 33, 34 a 35/2017 – viz. příloha.
 3. Poskytnutí neinvestiční dotace příspěvkové organizaci Sociální služby města Třinec, Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná ve výši 20.000,-- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů.
 4. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace SSMT, příspěvková organizace, Habrová 302, 739 61 Třinec-Dolní Líštná – viz. příloha.
 5. Poskytnutí neinvestiční dotace Centru sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace ve výši 5.000,-- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním sociální péče.
 6. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Centru sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, Máchova 1134, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 7. Vícepráce STRABAG a.s.,Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 spojené s opravou komunikace k bytovkám čp. 490 a čp. 491 – viz. příloha.
 8. Nabídkový rozpočet STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 na vybudování zpevněných ploch okolo budovy ZŠ v Nýdku – viz. příloha.
 9. Cenovou nabídku MITRENGA a.s., Provozovna Střítež, 739 59 na zakoupení univerzálního malotraktoru Kubota B2650 HDB s příslušenstvím (radlice, rozmetadlo, zametač, návěs sklápěcí) – viz. příloha.
 10. Smlouvu o zřízení věcného břemene č. IP-12-801 8650 Nýdek, 410/3, Sztefková prip. KNN s ČEZ Distribuce a.s. – viz. příloha.
 11. Cenovou nabídku DELTA Třinec, s.r.o., Staroměstská 534, 739 61 Třinec na přepracování areálu v Nýdku u „Požárníka“.
 12. Cenovou nabídku firmy ………………………., Nýdek …., 739 95 na demolici dřevěnky čp. 78 v Nýdku – viz. příloha.
 13. Technologický upgrade stávajícího informačního systému VERA Radnice – viz. příloha.

 

 

V Nýdku dne 23. října 2017.

 

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.69/2017

URO 69_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 351,17 kB
Datum vložení: 2. 11. 2017 8:11
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek