Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.7

ze 7. schůze Rady obce Nýdek konané dne 9. února 2015 v 17.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

ze 7. schůze Rady obce Nýdek konané dne 9. 2. 2015 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Smlouvu o přijímání platebních karet – platební terminály KB s Komerční bankou, a.s., se sídlem Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07 Praha 1 – viz. příloha.

 3. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu č.: IP-12-8015741/2 s ČEZ Distribuce a.s. (elektropřípojka pro Zázemí pro sportovce v obci Nýdek) – viz. příloha.

 4. Cenovou nabídku k poskytnutí užívacích práv k Systému ASPI (nabídka právních informací pro obec Nýdek) ve výši 3.675,-- Kč/rok bez DPH.

 5. Cenovou nabídku Petr Kubala, Projekce, revize elektro, Ciolkovského 452/25, Karviná 4, k vypracování dokumentace provedení stavby (DPS) instalace (Zázemí pro sportovce v obci Nýdek) – viz. příloha.

   

   

Rada obce bere na vědomí:

 1. Informaci ELTODO-CITELUM, s.r.o., týkající se úpravy platby za provozování, údržbu a obnovu VO vzhledem k míře inflace za minulý rok, která dosáhla hodnoty 0,4%.

 2. Žádost p. ………………….., týkající se odkoupení části pozemku p.č. 493/1 v k.ú. Nýdek, nebo zřízení břemene na uvedené části pozemku.

 3. Informaci Spolku Lungta, Dlouhá 2/609, 110 00 Praha 1. o „Kampani Vlajka pro Tibet“.

   

   

V Nýdku dne 16. února 2015

 

                                                                                      Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce

Datum vložení: 31. 3. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek