Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.70

Usnesení RO č.70 1

ze 70. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25. října 2017 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 70. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25. října 2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Kupní smlouvu č. 20/10/2017 FH, jejímž předmětem je dodání stroje Kubota B2650 s příslušenstvím s MITRENGA A.S., Křivánky 745/18, 642 00 Brno – viz. příloha.
 3. Finanční příspěvek na úpravu běžeckých tras pro zimní období 2017/2018 v obci Nýdek ve výši 10.000,-- Kč p. …………..………………., Nýdek ….. (oddíl běžeckého lyžování TJ TŽ).
 4. Nákup upomínkových předmětů obce Nýdek ve výši 75 tis. Kč bez DPH.
 5. Cenovou nabídku KOŇAŘÍK Zeleň s.r.o., Bezručova 822, 739 61 Třinec na opravu poškozeného oplocení, instalaci vodovodních litinových stojanů a montáž brány pro vjezd malotraktoru na hřbitov u evangelického hřbitova – viz. příloha.
 6. Cenovou nabídku firmy …………………………….., Nýdek ………….., 739 95 na demolici stodoly u dřevěnky čp. 78 v obci Nýdek – viz. příloha.
 7. Koupi kotce pro volně pobíhající psy v obci Nýdek za cenu 20 tis. Kč.
 8. Vícepráce vzniklé při opravě oplocení hřbitova u evangelického kostela firmou KOŇAŘÍK Zeleň s.r.o., Bezručova 822, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 9. Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo – Rekonstrukce oplocení hřbitova u evangelického kostela v Nýdku s KOŇAŘÍK Zeleň, s.r.o., Bezručova 822, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 10. Opravu, doplnění a nákup vánoční výzdoby za cenu 35 tis. Kč bez DPH.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Informaci ředitele Základní školy a mateřské školy Nýdek Mgr. Libora Svidra, že ve dnech 26. a 27. října 2017, tj. ve dnech školních podzimních prázdnin nebude probíhat výuka dětí v mateřské škole.

 

 

V Nýdku dne 31. října 2017.

 

 

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení č.70/2017

URO 70_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 348,79 kB
Datum vložení: 6. 11. 2017 8:17
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek