Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.71

Usnesení RO č.71 1

ze 71. schůze Rady obce Nýdek konané dne 8. listopadu 2017 v 16.30 hodin

Usnesení

ze 71. schůze Rady obce Nýdek konané dne 8. listopadu 2017 v 16.30 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 36, 37, 38 a 39/2017 – viz. příloha.
 3. Smlouvu o dílo č.: 841/PCXA/104/2017/N17076409 s STRABAG, a.s., Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 5, týkající se vytvoření zpevněných ploch u ZŠ v Nýdeku – viz. příloha.
 4. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Chodník k základní škole „ a „Chodník vč. odvodnění Nýdečanka – Bystřice“ s Ing. Michalem Slaninou, Mánesova, 474, 738 01 Frýdek – Místek – viz. příloha.
 5. Příkazní smlouvu s Městem Třinec, Jablunkovská 160, 739 61 Třinec, týkající se zpracování výpočtu platů, odměn funkcionářů a složek platů zaměstnanců a funkcionářů obce v souladu s aktuálně platnými předpisy – viz. příloha.
 6. Smlouvu o dílo č. 21718 s Regionálním centrem EIA s.r.o., Lidická 1, 742 83 Klimkovice, týkající se zpracování „Aktualizace dokumentace o posouzení vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb. v platném znění, pro záměr Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“ – viz. příloha.
 7. Dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo – sběru, odvozu a zneškodnění komunálních odpadů ze dne 28. 12. 1999 s BM servis a.s., Krátká 775, 735 81 Bohumín – viz. příloha.
 8. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. : 841/PCLE/053/2017/N17033957 s STRABAG a.s., Na Bělidle 198/214, 150 00 Praha 5 – viz. příloha.
 9. Nabídku služeb BeePartner a.s., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec, týkající se Poradenské a organizační podpory projektu „Lanová dráha Nýdek – Čantoryje“.
 10. Vícepráce vzniklé při demolici dřevěnky čp. 78 v Nýdku – viz. příloha.
 11. Platový výměr ředitele Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace 739 96 Nýdek 293 ……………………………………………………. – viz. příloha.
 12. Členy Školské rady pro další tříleté volební období za obec Nýdek Mgr. Danu Španihelovou a Ing. Vlastimila Franka.
 13. Nákup knih pro MK Nýdek – viz. příloha.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky ze 71. schůze Rady obce Nýdek

V Nýdku dne 10. listopadu 2017

                                                                                                            Mgr. Jan Konečný

                                                                                                           starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení č.71/2017

URO 71_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 352,81 kB
Datum vložení: 1. 12. 2017 8:23
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek