Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.72

Usnesení RO č.72 1

ze 72. schůze Rady obce Nýdek konané dne 22. listopadu 2017 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 72. schůze Rady obce Nýdek konané dne 22. listopadu 2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 40,41 a 42/2017 – viz. příloha.
 3. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období od 1. 11. 2017 do 30. 4. 2018 – viz. příloha.
 4. Smlouvu o dílo týkající se provádění zimní údržby pro zimní období 2017/2018 s Petrem Niedobou, Nýdek 158 – viz. příloha.
 5. Smlouvu o dílo týkající se provádění zimní údržby pro zimní období 2017/2018 s Kazimírem Rybou, Bystřice 1039 – viz. příloha.
 6. Nabídku HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, na výkon zadavatelské činnosti pro výběr zhotovitele „Stavební úpravy požární zbrojnice“ – viz. příloha.
 7. Nabídku HRAT, s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec na zpracování žádosti o dotaci na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2018 – viz. příloha.
 8. Zadávací podmínky veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy požární zbrojnice“ – viz. příloha.
 9. Členy hodnotící komise pro hodnocení nabídek veřejné zakázky „Stavební úpravy požární zbrojnice“: Adam Morcinek, Adolf Konderla a Stanislav Szturc, dále náhradníky: Jan Konečný a Borek Svider.
 10. Rozpočet na tradiční obecní akci Mikuláš 2017 – viz. příloha.
 11. Zakoupení nové tiskárny Epson EcoTank ITS L6170 pro st. úřad za cenu 8.990,-- Kč.
 12. Nabídku SPORTING – výstavba sportovních zařízení na opravu záchytných a bezpečnostních sítí ve sportovním areálu v Nýdku – viz. příloha.
 13. Zakoupení nového přístroje Automatické espresso DE LONGHI ESAM 3000.B pro obecní úřad za cenu 6.999,-- Kč včetně DPH.
 14. Spolufinancování uznatelných nákladů projektu „Podpora zdravého stárnutí v MSK“ ve výši 15.920,-- Kč.
 15. Nabídku MIVER Stavby s.r.o., Oldřichovice 869, 739 61 Třinec na vybudování úseku dešťové kanalizace v osadě Střelmá – viz. příloha.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Návrh rozpočtu obce na rok 2018 – viz. příloha.
 2. Požadavek Farního sboru Slezské církve evangelické a.v. v Bystřici o přemístění pomníku z pozemku p.č. 1342/1 v k.ú. Nýdek na jiný pozemek
 3. Návrh měsíčních odměn členů Zastupitelstva obce Nýdek od 1. 1. 2018 – viz příloha.
 4. Žádost Vsign s.r.o., Dolní Líštná 20 o pronájem části pozemku p.č. 2704/1 v k.ú. Nýdek za účelem umístění tabule silničního orientačního značení.
 5. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy darovací č. FM/17/i/2017/Ch s MSK týkající se darování pozemku pod vybudovaným chodníkem podél silnice III/01146 – viz. příloha.

Rada obce neschvaluje:

 1. Žádost Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., Ropice č. 11, 739 61 Třinec o finanční podporu na dofinancování Domova pro seniory.
 2. Žádost Spolku pro Faunapark ve Frýdku- Místku o finanční podporu projektu obnovy Faunaparku ve Frýdku-Místku.

 

 

V Nýdku dne 29. listopadu 2017.

 

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

                                                                                                           

Přílohy

Usnesení č.72/2017

URO 72_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 352,27 kB
Datum vložení: 4. 12. 2017 8:25
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek