Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.73

Usnesení RO č.73 1

ze 73. schůze Rady obce Nýdek konané dne 6. prosince 2017 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 73. schůze Rady obce Nýdek konané dne 6. prosince 2017 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní směrnice č. 8 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce „Plán inventur“ v rámci řádné inventarizace ke dni 31. 12. 2017 – viz. příloha.
 3. Vítěze veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební úpravy požární zbrojnice“ Milan Suszka se sídlem Nýdek 560, 7 39 96 Nýdek, IČ: 10600795.
 4. Smlouvu o dílo s Milan Suszka, Nýdek 560, 739 96 Nýdek, týkající se zajištění stavebních prací stavby „Stavební úpravy požární zbrojnice objektu čp. 281 Nýdek“ – viz. příloha.
 5. Nabídku Ing. Hampla, SPORTING – výstavba sportovních zařízení na projektové práce a inženýrskou činnost pro akci „Sportovně – rekreační areál na výletišti U Požárníka“.
 6. Nabídku pojišťovny Kooperativy na komplexní pojištění malotraktoru Kubota B2650 a přívěsu ANS-1300 – viz. příloha.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Nýdek č. 2/2017, o místních poplatcích.
 2. Návrh obecně závazné vyhlášky obce Nýdek č. 3/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
 3. Nabídku firmy RPSC ideas s.r.o., 17. listopadu 1126/43, 779 00 Olomouc na zpracování žádosti o dotaci na vybudování „Sportovně – rekreačního areálu U Požárníka“.
 4. Nabídku společnosti BÁRTEK rozhlasy s.r.o. na vybudování bezdrátového rozhlasu v obci Nýdek.
 5. Žádost …………………………………, Nýdek ……………, 739 95 Nýdek o pronájem nebytových prostor v objektu bývalé lékárny v obci Nýdek.
 6. Diskusní příspěvek místostarosty p. Morcinka

 

 

V Nýdku dne 11. prosince 2017.

 

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.73/2017

URO 73_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 350,84 kB
Datum vložení: 4. 1. 2018 8:28
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek