Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.75

Usnesení RO č.75 1

ze 75. schůze Rady obce Nýdek konané dne 27. prosince 2017 v 15.00 hodin

Usnesení

ze 75. schůze Rady obce Nýdek konané dne 27. prosince 2017 v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 10.000,-- Kč subjektu „STAVOSERVIS …………………., IČO: 42014506, ……………………….“ za účelem vydání knihy „Hluchová – historická část obce Nýdek“.
 3. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace č. 21/2017 s STAVOSERVIS Báča Pavel, IČO: 42014506, Vendryně 424 – viz. příloha.
 4. Plán účetních odpisů na rok 2018 – viz. příloha.
 5. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace, Nýdek 293 na rok 2018 – viz. příloha.
 6. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace, Nýdek 293 na léta 2018 – 2020 – viz. příloha.
 7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. FM/126/d/2017/Koc s Moravskoslezským krajem – viz. příloha.
 8. Rozpočtová opatření č. 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55/2017 – viz. příloha.
 9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení ze dne 02.12.2014 s ELEKTROWIN a.s., Michelská 300/60, 140 00 Praha 4 – viz. příloha.
 10. Nabídku MIVER Stavby s.r.o., Oldřichovice 869, 739 61 Třinec na rozšíření komunikace v osadě „Střelmá“ včetně zatrubnění – viz. příloha.
 11. Ukončení nájemní Smlouvy o nájmu nebytových prostor ze dne 30. 6. 2017 z důvodu zajištění vlastních prostor pro skladování s fa ……………………………, 739 96 Nýdek ………. ke dni 31. 12. 2017.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 75. schůze Rady obce Nýdek

 

 

V Nýdku dne 3. ledna 2018.

 

 

                             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.75/2017

URO 75_2017.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 348,49 kB
Datum vložení: 29. 1. 2018 8:32
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek