Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.9

z 9. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25. března 2015 v 18.00 hodin

USNESENÍ ve formátu PDF - zde ke stažení


Usnesení

z 9. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25. března 2015 v 18.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2014 – viz. Protokol o schválení účetní závěrky.

 3. Kladný hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace, 739 96 Nýdek 293 za rok 2014 ve výši 16.729,11 Kč a jeho přidělení fondu rezervnímu ve výši 80 % - tj. 13.383,-- Kč a fondu odměn ve výši 20 % - tj. 3.346,11 Kč.

 4. Odpisový plán ZŠ a MŠ Nýdek, příspěvková organizace za rok 2015 – viz. příloha.

 5. Nabídku HRAT s.r.o., Družstevní 294, 739 61 Třinec, na vypracování kompletní žádosti o dotaci včetně povinných příloh na právě realizovaný projekt „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ – viz. příloha.

 6. Pronájem pozemku p.č. 683/1 v k. ú. Nýdek TJ SOKOL Nýdek do 29. 10. 2036.

 7. Nabídku Web&Media a.s., Václavské nám. 832/19, 110 00 Praha 1, na zakoupení SMS systému pro obecní úřad v Nýdku – viz. příloha.

 8. Finanční příspěvek ve výši 5.000,-- Kč Oblastnímu spolku ČČK Karviná, Gerontocentru, nestátní zařízení sociální péče v Českém Těšíně, Střelniční 257/3, na zajištění služeb pro občany.

 9. Nabídku stolařství Szturc na výrobu a montáž nábytku do místnosti účetní – viz. příloha.

 10. Provedení stavby LČR s.p., LS Jablunkov „Oprava a rekonstrukce lesní cesty Čantoryje horní“.

 11. Poplatek za půjčování štěpkovače (obsluha + PHM) ve výši 150,-- Kč/hod.

 12. Finanční příspěvek ve výši 300,-- Kč Fondu pro opuštěné a handicapované děti, Za Sušárnou 391, 742 72 Mořkov, na zajištění 7. Setkání postižených a opuštěných dětí z Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje.

 13. Finanční příspěvek na zajištění „Dne učitelů“ ve výši 4.000,-- Kč.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Návrh smlouvy s DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava, týkající se tvorby GIS obce Nýdek pro rok 2015.

 2. Žádost p. ……………………………., týkající se výstavby nové asfaltové komunikace do osady „Padoly“.

 3. Nabídku SIAL spol. s r.o. Liberec na vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební řešení – Lanová dráha Nýdek – Čantoryje.

 4. Odpis nedoplatků 01/2015 – viz. příloha.

 5. Diskusní příspěvky z 9. schůze Rady obce Nýdek.

Rada obce neschvaluje:

 1. Pronájem nebytových prostor (místnost bývalého holičství v obci Nýdek) p. ……………, Nýdek 251.

   

V Nýdku dne 1. dubna 2015

 

                                                                                      Mgr. Jan Konečný

                                                                                          starosta obce

Datum vložení: 28. 4. 2015 0:00
Datum poslední aktualizace: 7. 11. 2018 11:32
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek