Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.100

Usnesení RO č.100 1

ze 100. schůze Rady obce Nýdek konané dne 20. září 2022 v 07.00 hodin

Usnesení

Ze 100. schůze Rady obce Nýdek konané dne 20. září 2022 v 07.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Smlouvu o výpůjčce odpadových nádob s EKO-KOM, a.s., Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 – viz. příloha.
 2. Nabídky Pavla Bončka na rizikové kácení 2 ks jasanu a na ořez větví v lokalitě Gora, a dále na zkrácení a úpravu živého plotu na pozemku katolického hřbitova – viz. přílohy.
 3. Smlouvu se Zdravotním ústavem se sídlem v Ostravě, Partyzánské náměstí 2633/7, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava na provádění odběrů a laboratorních vzorků pitné vody – viz. příloha.
 4. Tabulku „Kalkulace cenové nabídky“ veřejné zakázky: Komplexní služby nakládání s odpady pro obec Nýdek – viz. příloha.
 5. Příkazní smlouvu s BON TENDR s.r.o.,28. října 68/165, 709 00 Ostravana zajištění veřejné zakázky pod názvem „Komplexní služby nakládání s odpady pro obec Nýdek“ – viz. příloha.
 6. Smlouvu o poskytnutí právních služeb ve věci nároků obce vůči obchodní společnosti Sberbank CZ, a.s. s Lechovský&Backa, společnost advokátů, se sídlem Hládkov 701/4, Střešovice, 169 00 Praha 6 – viz. příloha.
 7. Plnou moc – zastupování Zmocnitele (obce Nýdek IČ: 00492868, se sídlem Nýdek 251, 739 96 Nýdek, zastoupená Mgr. Janem Konečným, starostou) ve věci všech nároků vůči obchodní společnosti Sberbank CZ, a.s. v likvidaci, IČ: 25083325, se sídlem u Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – Jinonice, v insolvenčním řízení vedeném Městským soudem v Praze pod sp. Zn. MSPH95 12575/2022, včetně zastupování Zmocnitele na přezkumném jednání, schůzi věřitelů a ve věřitelském výboru – viz. příloha.
 8. Odpuštění nájmu MO STP Bystřice na svých členských schůzích v sálu budovy Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.
 9. Nabídku SZTURC interiéry s.r.o. na výrobu dřevěných výstavních stojanů – viz. příloha.
 10. Nabídku Ing. Josefa Hložka, Podlesí 447, 739 61 Třinec na provádění stavebního dozoru stavby „Prodloužení kanalizace na parcelu č. 1356/12“ – viz. příloha.
 11. Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je zajištění stavebního dozoru stavby „Prodloužení kanalizace na parcelu č. 1356/12“ s Ing. Josefem Hložkem – viz. příloha.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 100. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 21. září 2022

 

                                                                                                                 Mgr. Jan Konečný

                                                                                                               starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.100/2022

RO_100_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 142,46 kB
Datum vložení: 3. 10. 2022 15:28
Datum poslední aktualizace: 26. 10. 2022 15:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek