Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.12

 Usnesení RO č.12 1

ze 12. schůze Rady obce Nýdek konané dne 20. května 2019 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 12. schůze Rady obce Nýdek konané dne 20. května 2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Dodatek č. 2 o udělení Licence a podpoře provozu Programového vybavení VERA Radnice číslo SWR/15/262 s VERA, spol. s r.o., Lužná 2, Praha 6 – Vokovice – viz. příloha.
 3. Rozpočtová opatření č. 15, č. 16, č. 17, č. 19, č. 19 a č.20 – viz. příloha.
 4. Poskytnutí neinvestiční dotace ve výši 30.000,-- Kč ZO Českého zahrádkářského svazu Nýdek , Nýdek čp. 538 na zakoupení nových židlí do budovy Zahrádkáře.
 5. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace ZO ČZS Nýdek – viz příloha.
 6. Poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě TŽ Třinec, spolek, oddíl lyžování – úsek skoku na lyžích ve výši 10.000,-- Kč na zabezpečení sportovní přípravy talentované mládeže a spolupořádání finálového kola mezinárodního závodu ve skoku na lyžích pod názvem Beskydské turné 2019.
 7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s TJ TŽ Třinec, Tyršova 214, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 8. Smlouvu o dílo s VODING HRANICE, spol. s r.o., Zborovská 583, 753 01 Hranice, předmětem plnění smlouvy o dílo je výkon občanského autorského dozoru zhotovitelem prováděným na stavbě „Rekonstrukce ÚV Nýdek“ - viz. příloha.
 9. Nabídku Lesostaveb Frýdek – Místek a.s. na opravy místních komunikací v obci Nýdek – viz. příloha.
 10. Příkazní smlouvu s MAS Jablunkovsko, z.s., se sídlem 739 95 Bystřice č.p. 334 týkající se zajištění „specialisty“ na výměnu kotlů a informační podpory těm, kteří budou podávat žádosti na výměnu kotlů – viz. příloha.
 11. Nákup židlí do kanceláře místostarosty za cenu 6.650,-- Kč.
 12. Navýšení sjednané ceny za projektovou dokumentaci pro akci „Novostavby dvojgaráže“ Ing. Věře Řádkové schválené na 83. schůzi Rady obce Nýdek dne 25. 4. 2019 o 3.000,-- Kč.
 13. Nabídku na zakoupení sklenic whiskovek s jednobarevným obecním znakem (2x96 ks) dle nabídky, která je přílohou tohoto zápisu.
 14. Poskytnutí finančního daru ve výši 300,-- Kč Asociaci rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, z.s. Klub RADOST.
 15. Nabídku AQUAMONITORING, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno-Líšeň  na úpravu systému měření průtoků – MPF odtok odpadních vod: zvýšení Qmax – viz. příloha.
 16. Nabídku AQUAMONITORING, s.r.o., Jedovnická 2346/8, 628 00 Brno-Líšeň na provoz telemetrické stanice systémů měření průtoků – MPF odtok odpadních vod – viz. příloha.
 17. Nabídku č. 40/19kaj firmy Avantgarde PLUS s.r.o., Jablunkovská 101, 7 39 61 Třinec na výměnu žaluzií na OÚ v Nýdku a kanceláři místostarosty obce.
 18. Nákup šatních skříní pro zaměstnance VPP za cenu 14.097,-- Kč  včetně DPH.
 19. Nákup 100 ks zápisníků s pravítkem pro žáky ZŠ dle nabídky, která je součástí tohoto zápisu.
 20. Nabídku na zpracování DSP elektroinstalace pro garáž v centru obce – viz. příloha.
 21. Výrobu upomínkových předmětů Mgr. Davida Czyže – viz. příloha.
 22. Obci Písek plnou moc k zastupování obce Nýdek na XVII sněmu Svazu měst a obcí ČR.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvek 12. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 27. května 2019  

 

                  

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.12/2019

RO_12_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 433,24 kB
Datum vložení: 27. 5. 2019 11:22
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2019 11:27
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek