Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.14

Usnesení RO č.14 1

ze 14. schůze Rady obce Nýdek konané dne 11. června 2019 ve 14.30 hodin

Usnesení

ze 14. schůze Rady obce Nýdek konané dne 11. června 2019 ve 14.30 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 24 a č. 25  – viz. příloha.
 3. Smlouvu o dílo WZ2186/2019 s WOMBAT s.r.o., Březinova 23, 616 00 Brno jejímž předmětem je „Sanace kanalizace DN300 mm inverzní metodou KAWO polyesterovou vložkou v obci Nýdek – viz. příloha.
 4. Cenovou nabídku Zdeněk Polášek, IČ: 42989141 za biologický průzkum a odbornou spolupráci v rámci projektové přípravy záměru revitalizace území s pozemkem p.č. 493/1 v k.ú. Nýdek – viz. příloha.
 5. Cenovou nabídku ENVIprojekt CZECH s.r.o. na vypracování projektové dokumentace dle přílohy č. 8 k vyhlášce 499/2006 Sb., pro záměr revitalizace území s pozemkem č. 493/1 v k.ú. Nýdek – viz. příloha.
 6. Cenovou nabídku Značení cest s.r.o., Ropice 118, IČ: 05401992 na montáž svodidla v osadě Hluchová – viz. příloha.
 7. Cenovou nabídku Značení cest s.r.o., Ropice 118, IČ: 05401992 na opravy a montáž dopravního značení v obci Nýdek – viz. příloha.
 8. Zadávací dokumentaci k veřejné zakázce „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek – viz. příloha.
 9. Cenovou nabídku …………………….., Nýdek .., IČ: 73918423 na zakoupení a montáž kuchyňské linky v kanceláři místostarosty – viz. příloha.
 10. Cenovou nabídku …………………..…, Bystřice …, IČ: 10600809 na opravy škod způsobených zimní údržbou – viz. příloha.
 11. Cenovou nabídku ………………….., Nýdek …, IČ: 732919101 na ořez stromů podél místní komunikace vedoucí do osady „Dziol“.
 12. Poskytnutí neinvestiční dotace „Hafiáda, z.s.“, IČ: 04844319 ve výši 3.000,-- Kč na zajištění soutěže.
 13. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace „Hafiáda, z.s.“, IČ: 04844319
 14. Zakoupení exteriérové tabule malované mapy Trojmezí za cenu 2.690,-- Kč bez DPH a dopravy.

 

Rada obce bere na vědomí:

Diskusní příspěvky 14. schůze Rady obce Nýdek

 

V Nýdku dne 17. června 2019             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.14/2019

RO_14_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 425,65 kB
Datum vložení: 18. 6. 2019 11:30
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2019 11:33
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek