Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.22

 Usnesení RO č.22 1

z 22. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. srpna 2019 v 17.00 hodin

Usnesení

z 22. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. srpna 2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

  1. Rozpočtová opatření č. 35 a č. 36 – viz. příloha.
  2. Smlouvu o dílo č.: 841/PCXA/079/2019/N19037402 s STRABAG a.s. Polanecká 827, 732 08 Ostrava-Svinov na opravu komunikace včetně odvodnění u DPS „Důstojnost“ – viz. příloha.
  3. Příkazní smlouvu k zakázkám v rámci projektu „Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce“ s Čtyři oči, s.r.o., nám Svobody 527, 739 61 Třinec-Lyžbice – viz. příloha.
  4. Cenovou nabídku KOŇAŘÍK Zeleň s.r.o., Bezručova 822, 739 61 Třinec na opravu povrchu chodníku pod hřištěm u ZŠ v Nýdku – viz. příloha.
  5. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti na pozemcích p.č. 314/4 a p.č. 314/14 (oba v k.ú. Nýdek) s Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3-Žižkov – viz. příloha.
  6. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení odběrného zařízení d distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo: 19_SOBSO1_4121559909 s ČEZ Distribuce a.s., Teplická 874/8, 405 c02 Děčín – viz. příloha.
  7. Nákup 100 ks nákupních tašek s logem obce – viz. příloha (nabídka).

 

 

Rada obce bere na vědomí:

  1. Diskusní příspěvky 21. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 28. srpna 2019

 

                  

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.22/2019

RO_22_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,19 kB
Datum vložení: 2. 9. 2019 11:57
Datum poslední aktualizace: 8. 10. 2019 11:59
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek