Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.29

 Usnesení RO č.29 1

z 29. schůze Rady obce Nýdek konané dne 13. listopadu 2019 v 17.00 hodin

Usnesení

z 29. schůze Rady obce Nýdek konané dne 13. listopadu 2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

 1. Rozpočtová opatření č. 56, č. 57, č. 58, č. 59, č. 60, č. 61, č. 62, č. 63, č. 64 a č. 65 – viz. příloha.
 2. Plán zimní údržby místních komunikací pro zimní období od 1. 11. 2019 do 30. 4. 2020 – viz. příloha.
 3. Dohodu ke Smlouvě o dílo č. zhotovitele S20-037-0072 s SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava ke stavbě „Výstavba bezbariérového chodníku podél silnice III/01146 v obci Nýdek „ – viz. příloha.
 4. Smlouvu o dílo týkající se zimní údržby místních komunikací v obci Nýdek pro zimní období 2019/2020 s p. ………………………………………………………………….. – viz. příloha.
 5. Smlouvu o dílo týkající se zimní údržby místních komunikací v obci Nýdek pro zimní období 2019/2020 s p. …………………………………………………… – viz. příloha.
 6. Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby IV-128017876/2, Nýdek č. parcel. 1336/8 4121558600 NNk s ČEZ Distribuce a.s. – viz. příloha.
 7. Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) číslo 19_SOBSO1_4121590067 s ČEZ Distribuce a.s. – viz. příloha.
 8. Poskytnutí neinvestiční dotace  PhDr. Majerovi, historikovi a kronikáři obce Bystřice na vydání knihy „Trnitá cesta k Dankerque“ ve výši 10.000,-- Kč.
 9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace PhDr. Majerovi ve výši 10.000,-- Kč – viz. příloha.
 10. Dodatek č. 4 ke Smlouvě o zajištění služeb pro Českou poštu, s.p. číslo 2016/10577 s Českou poštou, s.p. týkající se rozšíření poskytovaných služeb o službu Poskytování On-line dobíjení předplacených SIM karet – viz. příloha.
 11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o pronájmu pozemku ze dne 10. 1. 2014 s Firmou PIEROT, Nábřeží 378, 739 25 Sviadnov – viz. příloha.
 12. Úhradu faktury za nákup pohárů na tradiční memoriál Oldy Tomšů – viz. příloha.
 13. Zakoupení pomůcek pro cvičení žen (medicimbály a jiné) v zázemí pro sportovce v obci Nýdek do výše 3.000,-- Kč.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Žádost o pokácení tújí na hřbitově u evangelického kostela.
 2. Diskusní příspěvky 29. Rady obce Nýdek
 3. Oblasti, které má na starosti místostarosta obce p. Milan Suszka po uvolnění do své funkce: zimní údržba, veřejně prospěšné práce, odpadové hospodářství, veřejné osvětlení, doprava, revize a BOZP, dozory stavebních prací.

 

V Nýdku dne 19. listopadu 2019

                          

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.29/2019

RO_29_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 429,42 kB
Datum vložení: 19. 11. 2019 9:51
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 9:53
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek