Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.30

 Usnesení RO č.30 1

z 30. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. listopadu 2019 v 17.00 hodin

Usnesení

z 30. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. listopadu 2019 v 17.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Rozpočtová opatření č. 66 až č. 71 – viz. příloha.
 2. V souladu s vyhláškou č. 270/2010 Sb., a na základě vnitřní směrnice č. 8 pro provedení inventarizace majetku a závazků obce „Plán inventur“ v rámci řádné inventarizace ke dni 31. 12. 2019 – viz. příloha.
 3. Dodatek č. 15 ke smlouvě o dílo – sběru, odvozu a zneškodnění komunálních odpadů ze dne 28. 12. 1999 s BM servis a.s., Krátká 775, 735 81 Bohumín – viz. příloha.
 4. Nabídku BULAWA – reklamní agentura s.r.o., Oldřichovice 869 na výrobu svozových kalendářů pro rok 2020 – viz. příloha.
 5. Zakoupení nového monitoru Samsung LS24E45KBSV do kanceláře starosty dle cenové nabídky – viz. příloha.
 6. Rozpočet na tradiční obecní akci „Mikuláš 2019“ – viz. příloha.
 7. Úhradu faktury Fy Konderla Karel, 739 95 Bystřice 744 za drobné řemeslnické práce pro obec – viz. příloha.
 8. Zakoupení 20 ks knihy HLUCHOVÁ, historická část obce Nýdek za cenu 330,-- Kč/ks.

 

Rada obce zrušuje:

 1. Usnesení č. 9 z 10. schůze Rady obce Nýdek ze dne 3. dubna 2019, nebude požadovat vrácení částky zpět a uhradí tuto částku ve výši 3.000,-- Kč rovným dílem do rozpočtu obce.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Rozpočet obce Nýdek na rok 2020 – návrh.
 2. Cenovou nabídku RH elektro s.r.o., Žižkova 139, 739 61 Třinec týkající se vybudování elektropřípojky k objektu jímání vody v rámci posílení zdroje pitné vody v obci Nýdek (provedení vrtu).
 3. Návrh Smlouvy o nájmu nebytových prostor včetně zařízení kotelny v objektu zázemí pro sportovce s HEGAs-ENERGO, s.r.o.
 4. Návrh Smlouvy o úhradě pobytu osob s udělenou mezinárodní ochranou s O.P.S. Důstojnost.

 

V Nýdku dne 2. prosince 2019                    

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.30/2019

RO_30_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 428,39 kB
Datum vložení: 2. 12. 2019 9:53
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 9:54
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek