Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.32

Usnesení RO č.32 1

z 32. schůze Rady obce Nýdek konané dne 30. prosince 2019 v 15.00 hodin

Usnesení

z 32. schůze Rady obce Nýdek konané dne 30. prosince 2019 v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 77, č. 78 a č. 79 – viz. příloha.
 3. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace, Nýdek 293 na rok 2020 – viz. příloha.
 4. Střednědobý výhled Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace, Nýdek 293 na léta 2020 – 2022 – viz. příloha.
 5. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o úhradě nákladů za odvádění odpadních vod kanalizací ze dne 30. 12. 2011 – viz. příloha.
 6. Smlouvu o výpůjčce nemovitosti a dodávce elektřiny s Koordinátor ODIS s.r.o., 28. října 117, 702 00 Ostrava – viz. příloha.
 7. Zadávací dokumentaci k výzvě k podání nabídek u zadávaného řízení pod označením „Kopie usedlosti čp. 78 v Nýdku“ včetně veškerých příloh – viz. příloha.
 8. Rada obce pověřuje osoby pro otevírání obálek: Mgr. Josef Alexander Matera a p. Miroslav Slaninák.
 9. Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek ve složení Ing. Jindřich Szlaur, Ing. Michal Milerski Ph.D. a p. Stanislav Szturc, náhradník Ing. Pavel Szymeczek.
 10. Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na pronájem ocelových tlakových nádob pro kapalný chlor č.2009/090529 s GHC Invest s.r.o., Korunovační 6/103, 170 00 Praha – viz. příloha.
 11. Dodatek č. 2 k vnitřní směrnici 7, kterou se přijímají rozhodnutí v oblasti účetnictví – viz. příloha.
 12. Smlouvu č. HE/01/2020 o nájmu nebytových prostor včetně zařízení kotelny budovy Zázemí pro sportovce v obci Nýdek s HEGAs-ENERGO, s.r.o., hřbitovní 429, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 13. Dodatek č. 5 ke Smlouvě č. HE/03/2006 na dodávku tepla a provozování kotelny s HEGAs-ENERGO, s.r.o., hřbitovní 429, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 14. Pachtovní smlouvu s ……………………., Nýdek …, 739 96 Nýdek, týkající se propachtování pozemků v osadě „Střelmá“ – viz. příloha.
 15. Platební výměr řediteli Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace, Nýdek 293 Mgr. Liboru Svidrovi – viz. příloha.
 16. Nabídku Jakub Heczko – společnost TREBRO, Bystřice 24. 739 95 Bystřice na provedení tahové zkoušky na lípě rostoucí na pozemku p.č. st.5 v k.ú. Nýdek – viz- příloha.
 17. Smlouvu o úhradě pobytu Zvonka Bjekiče nar. dne 25. 1. 1938, státní příslušnost Bosna a Hercegovina s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu v zařízení sociálních služeb s Obecně prospěšnou společností Důstojnost, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín, provozovna Nýdek 100, 739 95 Nýdek – viz. příloha.
 18. Smlouvu o úhradě pobytu Jose Lazaro INERARETY MORE, nar. dne 12. 10. 1962, státní příslušnost Kuba s udělenou mezinárodní ochranou formou azylu v zařízení sociálních služeb s Obecně prospěšnou společností Důstojnost, Pobřežní 249/46, 186 00 Praha 8 Karlín, provozovna Nýdek 100, 739 95 Nýdek – viz. příloha.

 

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvek 32. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 6. ledna 2020    

 

 

              

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

 

Přílohy

Usnesení RO č.32/2019

RO_32_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 428,31 kB
Datum vložení: 13. 1. 2020 11:45
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2020 11:47
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek