Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.44

 Usnesení RO č.44 1

ze 44. schůze Rady obce Nýdek konané dne  22. května 2020 v 16.00 hodin

Usnesení

ze 44. schůze Rady obce Nýdek konané dne  22. května 2020 v 16.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

 

Rada obce schvaluje:

  1. Smlouvu o dílo s CRISIS CONSULTING s.r.o., Kopánky 1230, 686 05 Uherské Hradiště na provedení díla „Zpracování digitálního povodňového plánu obce Nýdek“ -  viz. příloha.
  2. Rámcovou smlouvu o obchodování s investičními nástroji s SBERBANK CZ, a.s., U Trezorky 921/2, 158 00 Praha 5 – viz. příloha.
  3. Rozpočtová opatření č. 24, č. 25, č. 26 a č. 27 – viz. příloha.
  4. Navýšení záměru – koupě nerozbitných kelímků v rámci dotačního titulu OPŽP a to z 2tis. ks na 2500 ks (změna usnesení z 38. schůze RO Nýdek ze dne 9. 4. 2020).
  5. Poskytnutí finančního daru obci Horní Lomná na opravu Křížové cesty v obci ve výši  3.000,-- Kč.
  6. Darovací smlouvu s obcí Horní Lomná, Horní Lomná 44, 739 91 pošta Jablunkov – viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

  1. Informaci starosty o zastoupení obce JUDr. Bockem ve věci reakce na vyjádření AQUAMONITORING, s.r.o.
  2. Diskusní příspěvky 44. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

 

 

V Nýdku dne 27. července 2020 

 

                  

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

                                                                                                           

Přílohy

Usnesení RO č.44/2020

RO_44_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 423,76 kB
Datum vložení: 17. 8. 2020 10:36
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2020 10:37
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek