Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.47

Usnesení RO č.47 1

ze 47. schůze Rady obce Nýdek konané dne  26. srpna 2020 v 16.00 hodin

Usnesení

ze 47. schůze Rady obce Nýdek konané dne  26. srpna 2020 v 16.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Smlouvu číslo: Z_S24_12_8120064486 o realizaci přeložky distribučního zařízení určeného k dodávce elektrické energie s ČEZ Distribuce, a.s., Děčín IV – Podmokly, Teplická 874/8, 405 02 Děčín – viz. příloha.
 2. Nabídku na konečnou úpravu povrchu točny na „Setince“ a opravu vjezdu k budově „Zahrádkář“ společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Dopravní stavby Morava viz. příloha.
 3. Rozpočtová opatření č. 30, č. 31, č. 32, č. 33 a č. 34 – viz. příloha.
 4. Nabídku na výrobu triček u příležitosti tradičního pochodu 7 NÝDECKÝCH VRCHOLŮ  společnosti CANIS SAFETY a.s. za cenu 179,-- Kč včetně DPH – viz. příloha.
 5. Rozhodnutí zadavatele o námitkách účastníka proti jeho vyloučení ze zadávacího řízení na veřejnou zakázku „Výletiště Požárník v Nýdku“ – viz. příloha.
 6. Nabídku služeb Koordinátor BOZP stavby Výletiště Požárník v Nýdku Mag-terra s.r.o., Hrabinská 498/19, 737 01 Český Těšín – viz. příloha.
 7. Příspěvek do veřejné sbírky organizované Moravskoslezským krajem ke zmírnění následku tragédie v Bohumíně ve výši 3.000,-- Kč, č. účtu: 868686/2700.
 8. Řád veřejného pohřebiště Nýdek – viz. příloha.
 9. Zakoupení čerpadla 80 ASN 23,7 za cenu 32.000,-- Kč bez DPH.
 10. Nabídku CBS Nakladatelství s.r.o., Vodní 1972, 760 01 Zlín na pořízení podzimního leteckého videa obce Nýdek – viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Námitky proti úkonům zadavatele proti vyloučení účastníka zadávacího řízení s názvem „Výletiště Požárník v Nýdku“.
 2. Nabídku Bedřicha Čmiela na technický dozor investora na stavbu Výletiště Požárník v Nýdku.
 3. Diskusní příspěvek 47. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 2. srpna 2020    

           

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.47/2020

RO_47_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 420,81 kB
Datum vložení: 1. 9. 2020 10:42
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2020 10:44
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek