Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.52

 Usnesení RO č.52 1

z 52. schůze Rady obce Nýdek konané dne  11. listopadu 2020 v 16.00 hodin

Usnesení

z 52. schůze Rady obce Nýdek konané dne  11. listopadu 2020 v 16.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 44 až č. 48 – viz. příloha.
 3. Prominutí nájemného provozovny „Nýdecké dobrůtky“ z důvodu jejího uzavření v rámci opatření proti šíření koronaviru od 1. 10. 2020 do rozvolnění opatření.
 4. Cenovou nabídku Nakladatelství Regio, Mgr. Irena Cichá, Ph.D. na vydání knihy o Nýdku (bez vydání CD) – viz. příloha.
 5. Nabídku Przyhoda David, Bystřice 319 na pokládku PVC včetně nivelace podkladu v místnosti budoucího holičství v budově čp. 662 – viz. příloha.
 6. Nabídku VERA, spol. s r.o. na rozšíření licencí IS VERA Radnice – viz. příloha.
 7. Dodatek č. 3 o udělení Licence a podpoře provozu Programového vybavení VERA Radnice číslo SWR/15/262 s VERA, spol. s r.o., Lužná 716/2, Praha 6 – viz. příloha.
 8. Nabídku č. H21na50035 DLNK s.r.o., T. G. Masaryka 1427, 549 01 Nové Město nad Metují na prodloužení licencí Eset Secure Bussines – viz. příloha.
 9. Plán zimní údržby na období od 1. 11. 2020 do 30. 4. 2021 – viz. příloha.
 10. Smlouvu o dílo týkající se provádění zimní údržby s Kazimírem Rybou, Bystřice 1039 – viz. příloha.
 11. Smlouvu o dílo týkající se provádění zimní údržby s Petrem Niedobou, Nýdek 158 – viz. příloha.
 12. Nabídku Autoset Centrum ČR plus s.r.o., Lidická 166, 739 61 Třinec na zakoupení disků na obecní vůz Renault Master – viz příloha.
 13. Nabídku Marian Sikora, Návsí 26 na dodávku potrubního ventilátoru Elektrodesign TD 500, včetně montáže a oživení – viz. příloha.

Rada obce neschvaluje:

 1. Poskytnutí finančního daru ZO ČSOP Nový Jičín70/02 na provoz záchranné stanice pro volně žijící živočichy Bartošovice.

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 52. schůze Rady obce Nýdek.
 2. Tiskovou chybu ve schváleném rozpočtovém opatření č. 35 ze dne 10. 9. 2020, namísto položky 4111 byla použita položka 4116.

V Nýdku dne 26. října 2020             

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.52/2020

RO_52_2020.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 425,49 kB
Datum vložení: 1. 12. 2020 11:34
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2020 11:51
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek