Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.56

Usnesení RO č.56 1

z 56. schůze Rady obce Nýdek konané dne 22. ledna 2020 ve 12.00 hodin

Usnesení

z 56. schůze Rady obce Nýdek konané dne 22. ledna 2020 ve 12.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.

 2. Platební výměr ředitele Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace, Nýdek 293 Mgr. Liboru Svidrovi – viz. příloha.

 3. Rozpočtové opatření č. 1 – viz. příloha.

 4. Nabídku na zakoupení hliníkových nájezdů MM 100 3000 mm, max. nosnost 2330 kg, šířka 360 mm s ohraněním – viz. příloha.

 5. Smlouvu o vydání díla týkající se vydání knihy o Nýdku s Nakladatelství Regio, Mgr. ………………, 739 95 Bystřice … – viz. příloha.

 6. Využívání služby SENIOR TAXI všemi klienty Domova Nýdek čp. 545 na Hluchové.

 7. Plán preventivní údržby veřejného osvětlení pro rok 2021 společností ELTODO-CITELUM, s.r.o. – viz příloha.

 8. Prominutí dluhu za nájemné nebytových prostor v budově čp. 251 MUDr. …………..v celkové výši 123,50 Kč a dluhu za vodné ve výši 36,-- Kč (celkem 159,50 Kč).

 9. Poskytnutí finančního daru ZO ČSOP NOVÝ JIČÍN 70/02, Záchranná stanice a Dům přírody Poodří se sídlem v Bartošovicích čp. 146 ve výši 1.000,-- Kč.

 10. Plán účetních odpisů 2021 – 2022 1/2021 – viz příloha.

 11. Cenové nabídky ………………………, Nýdek …, 739 96 Nýdek, IČO: …………… a ……………..........., Nýdek …, 739 96 Nýdek, IČO: ……………. na používání stavební mechanizace pro OÚ v Nýdku na r. 2021 – viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Smlouvu o výpůjčce nemovitostí s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nýdek – viz. příloha.


 


 

V Nýdku dne 25. ledna 2021

 

Mgr. Jan Konečný

starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.56/2021

URO 56.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 44,65 kB
Datum vložení: 2. 2. 2021 17:08
Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2021 17:11
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek