Menu
Obec Nýdek
Nýdek

On-line formulář pro nahlášení samoodečtu vodoměru

Usnesení RO č.57

Usnesení RO č.56 1

z 57. schůze Rady obce Nýdek konané dne 3. února 2021 ve 14.00 hodin

Usnesení

z 57. schůze Rady obce Nýdek konané dne 3. února 2021 ve 14.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení

 2. Smlouvu o výpůjčce nemovitostí s SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Nýdek se sídlem Nýdek 281 – viz. příloha.

 3. Zakoupení 3 ks nových PC HP 260 G4 mini PC a jednoho monitoru 24´24“ Samsung S24F350 – viz. příloha.

 4. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 7.500,-- Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019.

 5. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nýdek na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci adaptačního a mitigačního opatření, reg. č. SFZP 138986/2019 – viz. příloha.

 6. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji ve výši 22.500,-- Kč na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638.

 7. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Nýdek na spolufinancování projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ realizovaného příjemcem v rámci Operačního programu Životní prostředí, reg. č. CZ.05.2.32/0.0/0.0/19_117/0009638 – viz. příloha.

 8. Cenovou nabídku ……………………, Tesařství Nýdek … na opravu lávky na stezce na Čantoryji – viz. příloha.

 9. Nabídku na zakoupení nového „Rozmetadla CONE X300 pro provádění zimní údržby v obci Nýdek – viz. příloha.

 10. Poskytnutí neinvestiční dotace STP v ČR, z.s., Místní organizace Bystřice nad Olší na částečné pokrytí provozních nákladů svazu ve výši 10.000,-- Kč.

 11. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace STP v ČR, z.s., Místní organizace Bystřice nad Olší – viz. příloha.

 12. Cenovou nabídku KLUS RADEK, ODPADY – KONTEJNERY, Karpentná 48 na odvoz separovaného odpadu z obce Nýdek.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Informaci společnosti ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. o navýšení plateb z důvodu navýšení míry inflace – viz. příloha.

 2. Založení transparentního účtu Sdružením obcí Jablunkovska, který je aktivní od 1. 12. 2020, kde se v současné době může přispívat na zakoupení elektromobilu pro údržbu parku v Sanatoriu Jablunkov.

 3. Požadavek p. …………., Nýdek … o další projednání vypořádání pozemku, který se nachází pod komunikací a je v jeho vlastnictví.

 4. Diskusní příspěvek 57. schůze Rady obce Nýdek.


 


 

V Nýdku dne 8. února 2021


 


 

Mgr. Jan Konečný

starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.57/2021

URO 57.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,15 kB
Datum vložení: 15. 2. 2021 17:12
Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2021 17:15
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek