Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.58

Usnesení RO č.58 1

z 58. schůze Rady obce Nýdek konané dne 17. února 2021 v 15.00 hodin

Usnesení

z 58. schůze Rady obce Nýdek konané dne 17. února 2021 v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení

 2. Darovací smlouvu č. 02-0045317/GS týkající se poskytnutí daru obci Nýdek – umělé kamenivo v jeho celkové hodnotě nepřevyšující 20.000,-- Kč s Třinecké železárny, a.s., Průmyslová 1000, 739 61 Třinec – viz. příloha.

 3. Kupní smlouvu týkající se nákupu strusky s Dopravou TŽ, a.s., Průmyslová 1008, 739 65 Třinec – Staré Město – viz. příloha.

 4. Nabídku č. 1825796 společnosti HACH LANGE s.r.o., Zastrčená 1278/8, 141 00 Praha 4 Chodov na servis přístrojů na Úpravně vody Nýdek – viz. příloha.

 5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020 s AREXSTAV s.r.o., Návsí 1080, 739 92 Návsí jejímž předmětem je zajištění stavebních prací stavby „Kopie usedlosti čp. 78“ – viz. příloha.

 6. Změnové listy č. 5, č. 6, č. 7 a č. 8 ke stavbě „Kopie usedlosti čp. 78“ – viz příloha.

 7. Poskytnutí neinvestiční dotace Klubu důchodců Bystřice, 739 95 Bystřice DPS Senior č. 1317 ve výši 7.000,-- Kč.

 8. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Klubu důchodců Bystřice, 739 95 Bystřice DPS Senior č. 1317 – viz. příloha.

 9. Nabídku STREETPARK s.r.o., Ptáčov 40, 674 01 Třebíč na Zastávkový přístřešek VARIO (autobusová čekárna), který bude umístěn u autobusové zastávky „Nýdečanka“ – viz. příloha.

 10. Prominutí nájemného z důvodu uzavření provozoven p. …….…………………………………….. a p. …………………………………………… a to za celý kvartál IV/2020 a v kvartálu I/2021 za období, kdy není provozovatelům umožněno provozovny otevřít.

 11. Využívání sálu v budově zázemí pro sportovce TK Elán Třinec, z.s. profesionálními tanečníky za podmínky požadovaných podmínek – zejména hygienických.

 12. Dvojjazyčný nápis na dřevěnce naproti „Nýdečanky“, která byla postavena v rámci projektu „Život a práce na Těšínském Slezsku v době průmyslové revoluce“ – Dřevěnka – Drzewjónka.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Informace p. Mazurkové, Nýdek 411, týkající postupu stavebního úřadu při řešení problému znečištění vody v její studni.

 2. Protokol o provedené kontrole příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Nýdek, čp. 293, 739 96 Nýdek, IČ: 60801701 se zaměřením na věrohodnost a správnost jednotlivých účetních operací v souladu s účetními standarty, účetních uzávěrek, hospodaření s fondy, majetkových účtů a hospodaření s majetkem včetně evidence a inventarizace majetku, správnost čerpání fondu FKSP – bez zjištěných závad – viz. příloha.

 3. Žádost p. ……………………………………………….. o prodloužení VO k jejímu rodinnému domu.

 4. Žádost Charity Třinec, ul. Lidická 1272, 739 61 Třinec o finanční příspěvek na provoz Charity Třinec 2021 – osobní asistence.

 5. Diskusní příspěvky 58. schůze Rady obce Nýdek.


 

V Nýdku dne 22. února 2021


 


 

Mgr. Jan Konečný

starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.58/2021

URO 58.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 47,91 kB
Datum vložení: 26. 2. 2021 17:16
Datum poslední aktualizace: 24. 6. 2021 17:19
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek