Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.6

Usnesení RO č.6 2

ze 6. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25. ledna 2019 ve 12.00 hodin

Usnesení

ze 6. schůze Rady obce Nýdek konané dne 25. ledna 2019 ve 12.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Dodatek č. 2 Dohody o spolupráci mezi obcemi mikroregionu Bystřice, Nýdek a Vendryně uzavřené dne 4. 2. 2009 – viz. příloha.
 3. Smlouvu o poskytování služeb „Senior taxi“ s Taxi Car3nec, Lidická 795, 739 61 Třinec, IČ 01399641 – viz. příloha.
 4. Darovací smlouvu s Třineckými železárnami, a.s. č. 02-0020647/GS, týkající se poskytnutí daru – umělého kameniva obci Nýdek – viz. příloha.
 5. Poskytnutí finančního daru Českému svazu ochránců přírody ZO Nový Jičín 70/02 ve výši  500,-- Kč.
 6. Poskytnutí neinvestiční dotace Spolku Koliba , Košařiska č.p. 99, 739 81 Košařiska na zajištění akce “Mistrovství Gorolů ve stříhání ovcí“ ve výši 10.000,-- Kč.
 7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace se Spolkem Koliba, Košařiska č.p. 99, 739 81 Košařiska – viz. příloha.
 8. Poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení rodičů při MŠ Nýdek na zajištění karnevalu pro děti z mateřské školky ve výši 8.500,-- Kč.
 9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Sdružení rodičů při MŠ Nýdek – viz. příloha.
 10. Platový výměr ředitele ZŠ a MŠ Nýdek Mgr. Liboru Svidrovi – viz. příloha.
 11. Mobilní stolek pro projektor a notebook do „Zázemí pro sportovce v obci Nýdek dle přiložené nabídky.
 12. V rámci 3. výzvy Kotlíkových dotací v Moravskoslezském kraji - spolufinancování kotlíkových dotací prostřednictvím kraje ve výši 2.500,-- Kč na výměnu starého kotle za nový ekologičtější.
 13. Smlouvu o nájmu č. 111561 s Lesy České republiky, s.p. týkající se nájmu pozemků ve vlastnictví LČR obci Nýdek – viz. příloha.

   

 Rada obce bere na vědomí:

 1. Plán preventivní údržby VO v obci Nýdek pro rok 2019 – ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o.
 2. Žádost Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s. na dofinancování provozních nákladů Domova pro seniory ve výši 5.000,-- Kč.
 3. Žádost vedoucí školní jídelny p. Jiřiny Lisztwanové o každodenní dovoz zboží z „Večerky u Katky“ do školy v hodinách mezi 6.30 hodin a 7.00 hodin.
 4. Dohodu o splátkách mezi ……………………., Nýdek čp. … (jehož je obec Nýdek opatrovníkem) ……………………………………………………………………………………. – viz. příloha.
 5. Diskusní příspěvky 6. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 30. ledna 2019    

 

                   

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

                                                                                                           

                                                                    

Přílohy

Usnesení RO č. 6/2019

RO_6_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 423,45 kB
Datum vložení: 4. 2. 2019 9:20
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2019 9:40
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek