Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.62

 Usnesení RO č.62 1

z 62. schůze Rady obce Nýdek konané dne 3. května 2021 v 15.00 hodin

Usnesení

z 62. schůze Rady obce Nýdek konané dne 3. května 2021 v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení

 2. Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě o Prodeji materiálu včetně dopravy na místo určení s účinností ode dne 1. 5. 2021 s Doprava TŽ, a.s., Průmyslová 1008, 739 65 Třinec – Staré Město – viz. příloha.

 3. Pořízení nabíjecí stanice elektrokol dle nabídky, která je přílohou tohoto zápisu, stanice bude umístěna na náměstí v Nýdku.

 4. Cenovou nabídku Ing. arch. ………………………, ……………………….., 737 01 Český-Těšín na zhotovení architektonické studie na výstavbu školních dílen v ZŠ a MŠ Nýdek – viz. příloha.

 5. Poskytnutí finančního daru Fondu pro opuštěné a handicapované děti a mládež, Za Sušárnou 391, 742 72 Mořkov ve výši 300,-- Kč.

 6. Poskytnutí finančního daru Handicap centru školy života Frýdek – Místek, o.p.s., Mozartova 2313, 738 01 Frýdek – Místek ve výši 300,-- Kč.

 7. Cenovou nabídku na opravy komunikací tryskovou technologií Jetpatcher na rok 2021 – viz. příloha.

 8. Celoroční cenovou nabídku Značení cest s.r.o., Ropice 118, 739 61 Třinec – viz. příloha.

 9. Cenovou nabídku SMOLO CZ, s.r.o., Jablunkovská 392, 739 61 Třinec – Staré Město na strojní čištění komunikací po zimní údržbě – viz. příloha.

 10. Nový název dřevěnice pro tvorbu loga „DŘEVIÓNKA“, namísto původního dvojjazyčného názvu.

 11. Finanční příspěvek SDH Nýdek na zakoupení výzdoby a stavění májky na náměstí v Nýdku ve výši 3.000,-- Kč.

 12. Zakoupení vánoční výzdoby za cenu 20.000,-- Kč.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Cenovou nabídku ………………………….., …………………………………., Ostrava na demolici a výstavbu komínového tělesa v budově čp. 251 (budova Obecního úřadu v Nýdku).

V Nýdku dne 11. května 2021


 

Mgr. Jan Konečný

starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.62/2021

URO 62.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 44,63 kB
Datum vložení: 24. 6. 2021 17:29
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2021 8:30
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek