Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.63

Usnesení RO č.62 1

ze 63. schůze Rady obce Nýdek konané dne 17. května 2021 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 63. schůze Rady obce Nýdek konané dne  17. května 2021 v 17.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.


Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Cenovou nabídku Strojírny a stavby Třinec, a.s. na opravu komunikace vedoucí k RD čp. 132 včetně spoluúčasti obce Nýdek – viz. příloha.
 3. Rozpočtová opatření č. 13, č. 14. a č. 15 – viz příloha.
 4. Cenovou nabídku Ing. Pavla Čmiela, Mariánské náměstí 14, 739 91 Jablunkov (c2pecap) na zpracování studie parkoviště před Nýdečankou – viz. příloha.
 5. Smlouva o dílo č. NYD21_SOD na tvorbu GIS obce Nýdek pro rok 2021 s DIGIS, spol. s r.o., Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava – viz. příloha.
 6. Poskytnutí neinvestiční dotace Centru sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, Máchova 1134, 739 61 Třinec ve výši 10.000,-- Kč na dofinancování provozu sociální služby Denní stacionář RADOST v r. 2021.
 7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Centru sociální pomoci Třinec, příspěvková organizace, Máchova 1134, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 8. Smlouvu o službách hostingu a poskytování služeb technické podpory Hostovaná spisová služba s GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice – viz. příloha.
 9. Cenové nabídky Lesostaveb Frýdek – Místek na stavební úpravy v obci Nýdek – viz. příloha.
 10. Prioritní realizaci stavebních úprav v obci Nýdek: MK Polok – trubní propust Střelmá a Oprava komunikace „Za Králem“ - k RD čp. 290 – viz. příloha (bod 9).
 11. Žádost o změnu projektu k Výzvě č. 1/2019 k předkládání žádostí o poskytnutí podpory v rámci programu na podporu výměny nevyhovujících kotlů na pevná paliva v domácnostech, úspor energie a dalších adaptačních či mitigačních opatření ve vztahu ke změně klimatu v obcích Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje – viz. příloha.
 12. Cenovou nabídku na zakoupení 50-ti kusů týdenních diářů na rok 2022 – viz. příloha.
 13. Konzumentku ve výši 100,-- Kč na účastníka akce Ukliďme Nýdek, kterou mohou využít v cukrárně Nýdecké dobrůtky.
 14. Nabídku Kamila Kawuloka, Horní Lomná 129, 739 91 Jablunkov na výstavbu základů autobusové čekárny u Nýdečanky – viz. příloha.

 

Rada obce neschvaluje:

 1. Prodej pozemku p.č. 2623 o výměře 935 m2 v k. ú. Nýdek p. Lubomíru Staroňovi, bytem Nýdek čp. 75.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Požadavek SDH Nýdek o navýšení rozpočtu na rok 2021 o částku 45 tis. Kč.
 2. Diskusní příspěvky 63. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 24. května 2021

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

 

Přílohy

Usnesení RO č.63/2021

RO_63_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 427,03 kB
Datum vložení: 28. 6. 2021 8:28
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2021 8:31
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek