Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.64

Usnesení RO č.64 1

ze 64. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. května 2021 v 17.00 hodin

Usnesení

ze 64. schůze Rady obce Nýdek konané dne  26. května 2021 v 17.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.


Rada obce schvaluje:

 1. Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020 s AREXSTAV s.r.o., Návsí 1080, 739 92 Návsí jejímž předmětem zajištění stavebních prací stavby „Kopie usedlosti čp. 78“ – viz. příloha.
 2. Změnové listy č. 9, č. 10, č. 11, č. 12 a č. 13 ke stavbě „Kopie usedlosti čp. 78“ - viz. příloha.
 3. Navýšení rozpočtu ZŠ a MŠ Nýdek o 41 tis. Kč za účelem navýšení pracovního úvazku školníka p. Rostislava Babilona na celý úvazek.
 4. Navýšení rozpočtu SDH Nýdek o 45 tis. Kč za účelem odměňování členů zásahové jednotky při výjezdu k zásahům mimo obec Nýdek.
 5. Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací č. VPIC/MS/2021/000109 s CETIN a.s. se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 – viz. příloha.
 6. Vítězného uchazeče veřejné zakázky „Vybavení kuchyně v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek“ Szturc interiéry, s.r.o., Nám. Svobody 527, 739 61 Třinec.
 7. Nabídku ……………………, Autodoprava, služby a řemesla, Nýdek …., 739 96 Nýdek na výrobu ochranných mříží do budovy OÚ Nýdek – viz. příloha..
 8.  Poskytnutí finančního daru Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje ve výši 2.000,-- Kč.
 9. Smlouvu o poskytnutí finančního daru Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje – viz. příloha.
 10. Poskytnutí neinvestiční dotace Oddílu lyžování TJ TŽ Třinec, Tyršova 214, 739 61 Třinec ve výši 10 tis. Kč na zajištění závodu ve skoku na lyžích „Beskydské turné“.
 11. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Oddílu lyžování TJ TŽ Třinec, Tyršova 214, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 12. Cenové nabídky na zhotovení loga k projektu „Kopie usedlosti čp. 78“ Jerzygo Pawlowicze z Krakowa a MgA. Šimona Marka z Třebechovic pod Orebem – viz. přílohy.
 13. Zakoupení 27 t substrátu za cenu 290,-- Kč/t bez DPH pro občany obce Nýdek.
 14. Smlouvu o webhostingu Digitálního povodňového plánu obce Nýdek – viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvek 64. schůze Rady obce Nýdek.

 

V Nýdku dne 31. května 2021

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

                                                                                                          

Přílohy

Usnesení RO č.64/2021

RO_64_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 424,04 kB
Datum vložení: 30. 6. 2021 8:31
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2021 8:33
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek