Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.67

Usnesení RO č.66 1

ze 67. schůze Rady obce Nýdek konané dne  2. července 2021 v 7.00 hodin

Usnesení

ze 67. schůze Rady obce Nýdek konané dne  2. července 2021 v 7.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

  1. Kontrolu usnesení
  2. Nabídku ………………………., Nýdek …., 739 96 Nýdek na úpravu školního pozemku u ZŠ v Nýdku – viz. příloha.
  3. Cenovou nabídku ELTODO OSVĚTLENÍ, s.r.o. na doplnění 2 ks svítidel v osadě Střelmá Pod Sošovem – viz. příloha.
  4. Cenovou nabídku RH elektro s.r.o., Žižkova 139, 739 61 Třinec na vypracování projektové dokumentace na přípravu elektroinstalace pro vybavení kuchyně v zázemí pro sportovce – viz. příloha.
  5. Nabídku č. N 21-06-14 AAP akustika a hluk s.r.o., Krmelínská 197/226, 724 00 Ostrava na vypracování Akustické a Hlukové studie sálu zázemí pro sportovce – viz. příloha.
  6. Finanční pomoc lidem zasaženým tornádem ve výši 20.000,-- Kč na sbírkový účet Diecézní Charity Brno č. účtu: 4211325188/6800, VS 2002.
  7. Smlouvu s CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9 o umístění veřejné komunikační sítě na pozemku p.č. 2595/11 v k.ú. Nýdek – viz. příloha.
  8. Zastupujícího starosty a místostarosty v týdnu od 3. 7. 2021 do 11. 7. 2021 – p. Česlav Vychodil.

 

 

Rada obce bere na vědomí:

  1. Diskusní příspěvek 67. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 3. července 2021

 

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek                                            

Přílohy

Usnesení RO č.67/2021

RO_67_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 413,63 kB
Datum vložení: 26. 7. 2021 8:38
Datum poslední aktualizace: 16. 9. 2021 8:40
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek