Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.7

Usnesení RO č.7 2

ze 7. schůze Rady obce Nýdek konané dne 7. února 2019 v 15.00 hodin

Usnesení

ze 7. schůze Rady obce Nýdek konané dne 7. února 2019 v 15.00 hodin na Obecním úřadu v Nýdku.


 

Rada obce schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., Ropice čp. 11 ve výši 5.000,-- Kč na dofinancování provozních nákladů Domova pro seniory.
 3. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Obecně prospěšné společnosti Sv. Josefa, o.p.s., Ropice čp. 11 – viz. příloha.
 4. Poskytnutí neinvestiční dotace TAWO CZ s.r.o., Nýdek 580 ve výši 10.000,-- Kč na částečnou úhradu zimní údržby komunikace k rozhledně na Čantoryji.
 5. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace TAWO CZ s.r.o., Nýdek 580 – viz. příloha.
 6. Poskytnutí finančního daru obci Mosty u Jablunkova ve výši 6.000,-- Kč na organizaci XXII. Ročníku Beskydské lyže.
 7. Darovací smlouvu s obcí Mosty u Jablunkova – viz. příloha.
 8. Dohodu o zrušení věcných břemen Z-7000024/1971-832 – viz. příloha.
 9. Poskytnutí neinvestiční dotace Svazu tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Bystřice nad Olší ve výši 10.000,-- Kč na pokrytí nákladů svazu.
 10. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace STP v ČR z. s., MO Bystřice nad Olší – viz. příloha.
 11. Poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji, 28. října 117, 702 18 Ostrava ve výši 35.000,-- Kč a uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace Moravskoslezskému kraji v souvislosti s realizací projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 2. výzva“ – viz. příloha.
 12. Smlouvu o spolupráci při realizaci projektu „Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 3. výzva“ s Moravskoslezským krajem, 28. října 117, 702 18 Ostrava – viz. příloha.
 13. Sociální komusi Rady obce Nýdek ve složení: p. Stanislav Szturc – předseda, p. Věra Labojová, p. Helena Tomčalová, p. Stanislava Lisztwanová, p. Wanda Komrska – členové.
 14. Nabídky p. Milana Mikulovského, Nýdek 31 na výměnu dveří zubní ordinace a montáž vchodových dveří do budovy obecního úřadu – viz. přílohy.
 15. Nabídku Fa Konderla Karel, zednické práce, Bystřice 744 na opravu kanceláře v budově VPP na poz. p.č. 352/2 v k.ú. Nýdek ve vlastnictví obce Nýdek – viz. příloha.
 16. Nabídku Daren corp.s.r.o., 1. Máje 135 739 61 Třinec na rekonstrukci elektroinstalace, opravu vodovodu, kanalizace a vytápění budovy na poz. p.č. 352/2 v k.ú. Nýdek ve vlastnictví obce – viz. příloha.
 17. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IP-12-8019885/1, Nýdek, Obec Nýdek, příp. NNk s ČEZ Distribuce a.s. – viz. příloha.
 18. Dodatek č. 2 K vnitřní směrnici obce Nýdek č. 10 „O cestovních náhradách“ – viz příloha.
 19. Výrobu 500 ks magnetek s fotografiemi obce Nýdek (10 x foto po 50–ti kusech dle nabídky, která je přílohou zápisu.

 

Rada obce neschvaluje:

 1. Prodej pozemků ve vlastnictví p. ……., Nýdek čp. …, jehož je Obec Nýdek opatrovníkem.
 2. Žádost o snížení nájmu nebytových prostor ve stávající cukrárně na roční nájemné ve výši 10.000,-- Kč.

   

 Rada obce bere na vědomí:

 1. Závěrečnou zprávu veřejnosprávní kontroly příspěvkové organizace zřízenou obcí Nýdek (ZŠ a MŠ Nýdek).
 2. Žádost p. ……….., Nýdek … o odkoupení pozemku p.č. …… v k.ú. Nýdek o výměře 2 m2.
 3. Informaci hasičů o zjištěných závadách na budově č.p. 281 – Hasičská zbrojnice.
 4. Roční výkaz o knihovně za rok 2018
 5. Diskusní příspěvky 7. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 13. února 2019    

 

                   

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

 

Přílohy

Usnesení RO č. 7/2019

RO_7_2019.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 427,05 kB
Datum vložení: 11. 3. 2019 9:26
Datum poslední aktualizace: 27. 3. 2019 9:40
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek