Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.75

 Usnesení RO č.75 1

ze 75. schůze Rady obce Nýdek konané dne  15. října 2021 v 7.00 hodin

Usnesení

ze 75. schůze Rady obce Nýdek konané dne  15. října 2021 v 7.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 36 až č. 38 – viz. příloha.
 3. Finanční příspěvek na údržbu běžeckých tras pro sezónu 2021/2022 TJ TŽ Třinec, oddíl lyžování ve výši 10.000,-- Kč.
 4. Finanční částku za zapůjčení automobilu „Dacia DUSTER“ ve vlastnictví obce Nýdek ve výši 200,-- Kč/den včetně DPH.
 5. Nabídku Přemysl Halabica – PHelektro na zakoupení materiálu k opravě vánoční výzdoby – viz. příloha.
 6. Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 3. 2020 s AREXSTAV s.r.o., Návsí 1080, 739 92 Návsí, jejímž předmětem je zajištění stavebních prací stavby „Kopie usedlosti čp. 78“ – viz. příloha.
 7. Změnové listy č. 2 – oprava2, č. 7 – oprava 2 a č. 10 – oprava 2 – viz příloha.
 8. Poskytnutí neinvestiční dotace ………………………………………….., 739 96 Nýdek čp. …. na zajištění akce pro děti „Drakiáda v Nýdku“ ve výši 5.000,-- Kč.
 9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s …………………………………………….., 739 96 Nýdek čp. …. – viz. příloha.
 10. Smlouvu o pronájmu pozemku p.č. 1452/1 v k.ú. Nýdek s …………………………………….., 739 96 Nýdek ……….. za účelem uložení posypového materiálu pro údržbu místních komunikací v období od 10/2021 do 4/2022 za cenu 10.000,-- Kč včetně DPH.
 11. Udělení plné moci obci Písek, starostce p. Věře Škanderové na zastupování obce Nýdek na XVIII. Sněmu Svazu měst a obcí České republiky v Hradci Králové, který se uskuteční ve dnech 21. – 22. října 2021.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 75. Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 19. října 2021

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

                                                                                                           

Přílohy

Usnesení RO č.75/2021

RO_75_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 109,4 kB
Datum vložení: 25. 10. 2021 10:40
Datum poslední aktualizace: 16. 12. 2021 10:42
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek