Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.79

Usnesení RO č.79 1

z 79. schůze Rady obce Nýdek konané dne  24. listopadu 2021 v 7.00 hodin

Usnesení

ze 79. schůze Rady obce Nýdek konané dne  24. listopadu 2021 v 7.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtová opatření č. 45 – viz. příloha.
 3. Smlouvu o výpůjčce se Sdružením obcí Jablunkovska, Dukelská 144, 739 91 Jablunkov, jejímž předmětem je výpůjčka materiálového vybavení jednotek hasičů – viz. příloha.
 4. Nabídku Jakub Heczko – společnost TREBRO, Bystřice 24, 739 95 Bystřice na zlepšení stanovištních podmínek hrušně u dřevěnky čp. 78 – viz. příloha.
 5. Nabídku Ing. arch. Czeslawa Mendreka, BMCH s.r.o. na vypracování projektové dokumentace a inženýrskou činnost „Dílna u ZŠ v Nýdku“ – viz. příloha.
 6. Smlouvu o dílo č. 03/2021 s Tomášem Heczkem, Nýdek 633, 739 96 Nýdek na realizaci projektu „Revitalizace pod Kamenným v katastrálním území Nýdek“ – viz. příloha.
 7. Plán inventur obce Nýdek ke dni 31. 12. 2021 – viz. příloha.
 8. Plán veřejnoprávních kontrol obce Nýdek na rok 2022 – viz. příloha.
 9. Rozpočet Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace , Nýdek 293 na rok 2022 – viz. příloha.
 10. Střednědobý výhled rozpočtu Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace, Nýdek 293 – viz. příloha.
 11. Finanční prostředky na organizaci Mikuláše 2021 ve výši 40 tis. Kč.
 12. Zakoupení modulu pro zasílání pošty ze spisovky na e-maily (licence, implementace, hosting) dle přiložené nabídky.
 13. Komisi pro posouzení a hodnocení nabídek „Kopie usedlosti čp. 78 – vnitřní vybavení objektu“ ve složení Mgr. Jan Konečný, p. Milan Suszka a Ing. Jindřich Szlaur.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Nabídku na likvidaci chodníku, osazení nové dlažby a zatravnění u bytových domů čp. 490 a č.p. 491.
 2. Diskusní příspěvky 79. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 30. listopadu 2021

 

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

        

Přílohy

Usnesení RO č.79/2021

RO_79_2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 114,14 kB
Datum vložení: 16. 12. 2021 10:53
Datum poslední aktualizace: 10. 3. 2022 13:55
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek