Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.86

Usnesení RO č.86 1

ze 86. schůze Rady obce Nýdek konané dne  1. března 2022 ve 14.00 hodin

Usnesení

ze 86. schůze Rady obce Nýdek konané dne  1. března 2022 ve 14.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení
 2. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti číslo IP-12-8027713/02 s ČEZ Distribuce, a.s. – viz. příloha.
 3. Smlouvu o dílo s Obchodní firmou – BMCH s.r.o., 28. října 1142/168, 709 00 Ostrava „Projektová dokumentace a inženýrská činnost projektu Dílna u ZŠ v Nýdku“ – viz. příloha.
 4. Smlouvy o sdružených službách dodávky elektřiny s eYello, k.s., IČ: 25054040, Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 č. 2022_J_035, č. 2022_J_036, č. 2022_J_037, č. 2022_J_038, č. 2022_J_ 039, č. 2022_J_040, č. 2022_J_041, č. 2022_J_042, č. 2022_J_043, č. 2022_J_044, č. 2022_J_061 a č. 2022_J_062 – viz příloha.
 5. Dohodu o pořízení panoramatických snímků obce Nýdek se společností AMIDO-letecké snímky, s.r.o., Jana Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice – viz. příloha.
 6. Poskytnutí finančního daru ve výši 1.000,-- Kč Lince bezpečí na zajištění krizových služeb pro děti a mladistvé.
 7. Snížení nájemného …………………………………………………, Nýdek …., 739 96 Nýdek (provozovna „……………………………………“) o 50 % a to za období prosinec 2021 až únor 2022.
 8. Zakoupení trouby do kuchyně budovy zázemí pro sportovce za cenu 7. 274,-- Kč.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Informaci Statutárního města Třinec týkající se navýšení nákladů za licenci a na implementaci softwaru na zpracování platů a odměn – viz. příloha.
 2. Oznámení o úpravě cen poskytovaných služeb na základě údajů zveřejněných ČSÚ společností GEOVAP, spol. s r.o., Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice – viz. příloha.
 3. Termín zasedání zastupitelstva obce: 31. březen 2022 v 15.00 hodin v budově Zázemí pro sportovce v obci Nýdek.

 

V Nýdku dne 7. března 2022

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.86/2022

RO_86_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 118,06 kB
Datum vložení: 14. 3. 2022 7:52
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2022 7:54
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek