Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.87

Usnesení RO č.87 1

z 87. schůze Rady obce Nýdek konané dne  16. března 2022 v 15.00 hodin

Usnesení

z 87. schůze Rady obce Nýdek konané dne  16. března 2022 v 15.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Nabídku Strojíren a staveb Třinec, a.s., Průmyslová 1038, Staré Město, 739 61 Třinec na provedení hlavní prohlídky mostu do osady „Padoly“ – viz. příloha.
 3. Rozpočtové opatření č. 3 – viz. příloha.
 4. Poskytnutí finančního daru Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje ve výši 2.000,-- Kč.
 5. Smlouvu o poskytnutí finančního daru Spolku pro obnovu venkova Moravskoslezského kraje – viz. příloha.
 6. Zařazení projektů „Rekonstrukce vytápění a zdravotechniky“, „Školní dílny“, „Tělocvična“ a „Modernizace jazykové učebny“ do Strategického rámce MAP v ORP Třinec do roku 2027.
 7. Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOP_01_4121915485 s ČEZ Distribuce, a.s. – viz. příloha.
 8. Poskytnutí neinvestiční dotace Spolku rodičů a přátel při ZŠ v Nýdku, čp. 293, 739 95 Nýdek ve výši 10.000,-- Kč na zajištění školních radovánek.
 9. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Spolku rodičů a přátel při ZŠ v Nýdku – viz. příloha.
 10. Poskytnutí neinvestiční dotace Senior domy POHODA a.s. Palackého 1331, 739 61 Třinec ve výši 20.000,-- Kč.
 11. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace s Senior domy POHODA a.s. Palackého 1331, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 12. Nabídku Hakov, a.s., Jugoslávská 102, 613 00 Brno na výměnu vodoměru v objektu vodojemu – viz. příloha.
 13. Nabídku ………………………………………, Nýdek …, IČ: …………… na opravu čelní radlice a opravu zadních ramen malotraktoru KUBOTA – viz. příloha.
 14. Úhradu pohárů na tradiční sportovní akci „Alis Run – Bystřický běh s úsměvem“ do výše 4.000,-- Kč.
 15. Změnu stavby „Výletiště Požárník v Nýdku“ – namísto retenční jímky vybudování vsakovací rýhy osazené podél celé hasičské dráhy – viz příloha (situace).
 16. Realizaci plynovodní přípojky k hlavnímu objektu „Výletiště Požárník v Nýdku“.

 

Rada obce Nýdek:

 1. Zrušuje bod 11 z 84. schůze Rady obce Nýdek konané dne 26. ledna 2022.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Záznam z kontrolního dne č. 58  konaného dne 10. 3. 2022 stavby „Výletiště Požárník v Nýdku“.
 2. Aktuální posouzení hydrogeologických poměrů pro zasakování srážkových vod do půdních vrstev horninového podloží.

 

 

V Nýdku dne 22. března 2022

 

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.87/2022

RO_87_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,57 kB
Datum vložení: 28. 3. 2022 7:54
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2022 7:56
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek