Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.89

Usnesení RO č.89 1

z 89. schůze Rady obce Nýdek konané dne  28. dubna 2022 v 15.00 hodin

Usnesení

z 89. schůze Rady obce Nýdek konané dne  28. dubna 2022 v 15.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Pořadatelskou smlouvu č. 4/2022/HV s Svatováclavský hudební festival, z.s.Dr. Šmerala 1151/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava týkající se zajištění tří koncertů v rámci cyklu „Hudební výlety 2022“ – viz. příloha.
 2. Cenovou nabídku Lesostaveb Frýdek – Místek a.s., Slezská 2766, 738 01 Frýdek - Místek na opravy místních komunikací v obci Nýdek tryskovou technologií Jetpatcher – viz. příloha.
 3. Cenovou nabídku dopravního značení SMOLO CZ, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec č. 30-2022 – viz. příloha.
 4. Cenovou nabídku SMOLO CZ, s.r.o., nám. Svobody 527, 739 61 Třinec na dovoz kompostu včetně Smlouvy o vzájemné spolupráci – viz. přílohy.
 5. Smlouvy s BBF GROUP s.r.o., V Zátiší 810/1, Mariánské hory, 709 00 Ostrava na vybudování moderní učebny v rámci projektu ve výzvě zaměřené na „Pokročilé metody ve vzdělávání“ v rámci ITI Ostravsko 2021 – 2027 (zpracování podkladů pro výběrové řízení, zpracování studie proveditelnosti, veškeré administrativní úkony po dobu realizace projektu) – viz. přílohy.
 6. Rozpočtové opatření č. 5 – viz. příloha.
 7. Účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2021 – viz. příloha (Protokol o schválení účetní závěrky).
 8. Kladný hospodářský výsledek Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace za rok 2021 ve výši 40.463,24 Kč a jeho přidělení fondu rezervnímu ve výši 80% - tj. 32.370,59 Kč a fondu odměn ve výši 20% - tj. 8.092,65 Kč.
 9. Odpisový plán Základní školy a mateřské školy Nýdek, příspěvková organizace na rok 2022.
 10. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování právní služby advokátem s JUDr. Karlem Bockem, advokátem, Lidická 613, 738 01 Frýdek – Místek – viz. příloha.
 11. Zakoupení  30 ks „Desek na abecedu“ s logem obce a 50 ks „Zástěr pro děti“ s logem obce pro budoucí prvňáčky ZŠ a MŠ Nýdek – viz. příloha.
 12. Cenovou nabídku SIKarbo, Prokop Sikora, Bocanovice 121, 739 91 Jablunkov na pokácení 1 ks smrku v osadě Hluchová – viz. příloha.
 13. Úhradu hudební produkce na tradiční akci „Stavění májky“ ve výši 10 tis. Kč.
 14. Finanční příspěvek ve výši 4 tis. Kč na zajištění akce stavění májky a zakoupení výzdoby pro tuto akci.

 

Rada obce pověřuje výkonem svatebních obřadů člena Zastupitelstva obce Nýdek p. Radima Mikulku PhDr.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Odhadované ceny oprav komunikací v centru obce Nýdek.
 2. Diskusní příspěvky 89. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 5. května 2022

 

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.89/2022

RO_89_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 119,59 kB
Datum vložení: 3. 5. 2022 7:58
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2022 8:00
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek