Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.90

Usnesení RO č.90 1

z 90. schůze Rady obce Nýdek konané dne  11. května 2022 v 6.30 hodin

Usnesení

z 90. schůze Rady obce Nýdek konané dne  11. května 2022 v 6.30 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.

 

Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 30. 9. 2020 s Zowada Group a.s., Návsí 1002, 739 92 Návsí – viz. příloha.
 3. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby č. IZ-12-8002172 s ČEZ Distribuce a.s. – viz. příloha.
 4. Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 58.500 Kč na realizaci projektu s názvem „Nýdecká univerzita třetího věku V“ v rámci Programu na podporu zdravého stárnutí v Moravskoslezském kraji na rok 2022.
 5. Smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Nýdecká univerzita třetího věku V“ – viz. příloha.
 6. Rozpočtová opatření č. 6 a č. 7 – viz. příloha.
 7. Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě s DOPRAVA TŽ, a.s., Průmyslová 1008, 739 65 Třinec – Staré Město – cena a dovoz kameniva pro údržbu MK a zimní posyp – viz. příloha.
 8. Cenová nabídka na zakoupení výpočetní techniky pro IC – viz. příloha.
 9. Smlouva o poskytování produktu 101-0010 WWW stránky-Roční provoz s Galileo Corporation s.r.o., Březenecká 4808, 430 04 Chomutov – viz. příloha.
 10. Poskytnutí finančního daru Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín, Poradna ELPIS Třinec ve výši 5.000,-- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů spojených s poskytováním ambulantní sociální služby.
 11. Smlouvu o poskytnutí finančního daru Slezské diakonii, Na Nivách 7, 737 01 Český Těšín – viz. příloha.
 12. Umístění Zásilkovny Z – BOX – na náměstí a u Nýdečanky.
 13. Smlouvy o umístění 2 ks Z-BOXŮ a spolupráci při jejich provozování – viz. příloha.
 14. Rezervační formulář pro Zázemí pro sportovce v obci Nýdek – viz. příloha.
 15. Poskytnutí dotace Svazu tělesně postižených v ČR, Místní organizace Bystřice nad Olší, Bystřice 559 ve výši 10.000,-- Kč na částečné pokrytí provozních nákladů.
 16. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Svazu tělesně postižených v ČR, Místní organizace Bystřice nad Olší, Bystřice 559 – viz. příloha.
 17. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 03001961 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí České republiky Kaplanova 1931/1, 148 00 Praha 11 – viz. příloha.
 18. Cenovou nabídku Skudrzyk René, malířství a natěračství, Podlesí 521, 739 61 Třinec na vymalování stěn a stropů o celkové ploše 177 m2 po vytopení – viz. příloha.

 

Rada obce Nýdek bere na vědomí:

 1. Možnost směny části pozemku p.č. 2618 v k.ú. Nýdek ve vlastnictví obce Nýdek za části pozemků p.č. ………… a p.č. ……… (oba v k.ú. Nýdek) ve vlastnictví p. ………………………… .
 2. Diskusní příspěvky 90. schůze Rady obce Nýdek.

 

 

V Nýdku dne 17. května 2022

 

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.90/2022

RO_90_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 120,15 kB
Datum vložení: 23. 5. 2022 8:01
Datum poslední aktualizace: 22. 6. 2022 8:03
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek