Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.91

Usnesení RO č.91 1

z 91. schůze Rady obce Nýdek konané dne  25. května 2022 v 6.30 hodin

Usnesení

z 91. schůze Rady obce Nýdek konané dne  25. května 2022 v 6.30 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.


Rada obce Nýdek schvaluje:

 1. Kontrolu usnesení.
 2. Rozpočtové opatření č. 8 – viz. příloha
 3. Nabídku Víta Tomana na provádění autorského dozoru stavby „Revitalizace území pod Kamenným“ – viz. příloha.
 4. Nákup vybavení do dřevěnky do výše 50 tis. Kč dle přiloženého seznamu.
 5. Příkazní smlouvu s MAS Jablunkovsko, z.s., Bystřice 344, 739 95 Bystřice, týkající se výkonu specialisty na výměnu kotlů a informační podpory majitelům domů v rámci Kotlíkové dotace v Moravskoslezském kraji – 4. výzva – viz. příloha.
 6. Poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě TŽ Třinec, spolek, oddíl lyžování – úsek skoku na lyžích, Tyršova 214, 739 61 Třinec na zabezpečení sportovní přípravy talentované mládeže, spolufinancování mezinárodního skokanského závodu pod názvem „Beskydské turné 2022“ ve výši 10.000,-- Kč.
 7. Smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace Tělovýchovné jednotě TŽ Třinec, Tyršova 214, 739 61 Třinec – viz. příloha.
 8. Nabídky Pavla Bončka na ořez lípy směr Velká Čantoryje pomocí lezecké techniky a vyřezání a odstranění náletových dřevin v lokalitě u RD čp. 343 včetně likvidace a odvozu dřevní hmoty – viz. přílohy.
 9. Smlouvu o poskytování služeb elektronických komunikací do objektu dřevěnky čp. 78 s Nej.cz s.r.o., Kaplanova 2252/8 Chodov, 148 00 Praha 4 – viz. příloha.
 10. Cenovou nabídku Ing. Jiřího Kolašína, Bruzovice 247, 739 36 Sedliště na provedení revize dětského hřiště za obecním úřadem – viz. příloha.
 11. Nabídku Avantgarde PLUS s.r.o., Jablunkovská 101, 739 61 Třinec na montáž sítí v objektu pošty v Nýdku- viz, příloha.
 12. Smlouvu o zprostředkování Benefitů č. C481701231 s Sodexo Pass Česká republika a.s., Radlická 2, 150 00 Praha 5 – Smíchov, týkající se nákupu benefitních karet pro zaměstnance, dle nové směrnice sociálního fondu.
 13. Poplatek za poskytnutí služby obecního valníku ve výši 20,-- Kč/km bez DPH.
 14. Nabídku HRAT, s.r.o., Nádražní 348, 739 61 Třinec na zpracování žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu MSK na Výročí otevření české polské školy v Nýdku – viz. příloha.

 

V Nýdku dne 30. května 2022

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.91/2022

RO_91_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 146,14 kB
Datum vložení: 31. 5. 2022 15:34
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2022 15:37
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek