Menu
Obec Nýdek
Nýdek

Usnesení RO č.93

Usnesení RO č.93 1

z 93. schůze Rady obce Nýdek konané dne 22. června 2022 v 16.00 hodin

Usnesení

z 93. schůze Rady obce Nýdek konané dne 22. června 2022 v 16.00 hodin na Obecním úřadu  v Nýdku.


 

Rada obce Nýdek schvaluje:

  1. Smlouvu pro umístění Z – BOXUa spolupráci při jeho provozování s Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9 – viz. příloha.
  2. Zvláštní ujednání ke smlouvě pro umístění Z – BOXUa spolupráci při jeho provozování s Zásilkovna s.r.o., Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9 – viz. příloha.
  3. Přijetí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje na realizaci projektu „Návrh řešení odkanalizování a čištění odpadních vod v obci Nýdek“ a souhlasí s uzavřením smlouvy s Moravskoslezským krajem dle předloženého návrhu – viz. příloha.
  4. Smlouvu o připojení odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny 0,4 kV (NN) č. 22_SOP_01_4121990198 s ČEZ Distribuce, a.s. – viz. příloha.
  5. Vítězného uchazeče na zhotovení historického nábytku do repliky usedlosti č.p. 78 v Nýdku: Stolařství Vizner, Mosty u Jablunkova č. 99, 739 98 Mosty u Jablunkova – viz. příloha (nabídka uchazeče).
  6. Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-8018084 s ČEZ Distribuce, a.s. – viz. příloha.
  7. Cenovou nabídku Ing. Jana Krauta na zhotovení cedulky na dřevěnku čp. 78 – viz. příloha.

 

Rada obce bere na vědomí:

  • Návrh na mimořádné odměny starostovi a místostarostovi a doporučuje zastupitelstvu obce ke schválení.

 

V Nýdku dne 27. června 2022

 

                                                                                                          Mgr. Jan Konečný

                                                                                                        starosta obce Nýdek

Přílohy

Usnesení RO č.93/2022

RO_93_2022.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 138,27 kB
Datum vložení: 1. 7. 2022 15:40
Datum poslední aktualizace: 21. 9. 2022 15:42
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek