Menu
Obec Nýdek
Nýdek

USNESENÍ ZO č.12

USNESENÍ ZO č.12

z 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016
v 15.00 hodin

zde ke stažení

U S N E S E N Í

 • z 12. zasedání  Zastupitelstva obce Nýdek konaného dne 23. 05. 2016 
 • v 15.00 hodin v obřadní místnosti Obecního úřadu v Nýdku

Zastupitelstvo obce schvaluje:

 1. Ověřovatele zápisu: Svider Adam Bc. a Milerski Michal Ing., Ph.D.
 2. Zapisovatelku p. Jolanu Bielanovou.
 3. Program 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.
 4. Dofinancování pořízení nového dopravního automobilu pro jednotku SDH Nýdek – viz. příloha – Investiční bilance potřeb a zdrojů finan. akce (projektu).
 5. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 40, 42, 43,44
 6. Smlouvu o zajištění přípravy a stavební úpravy Pravostranného přítoku Hluchová v km 3,950, km 0,000 – 2,360 – viz. příloha.
 7. Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2016 – viz. příloha.
 8. Podání civilní žaloby na náhradu škody vůči ………………………….. za škodu způsobenou obci Nýdek ve výši 101.672,-- Kč.
 9. Podání návrhu na výkon rozhodnutí dle rozsudku Okresního soudu ve Frýdku – Místku, č.j. 112 C 25/2014 – 129 pro částku 675.168,-- Kč s úrokem 8,05 % ročně od 8. 4. 2014 do zaplacení a pro náklady řízení v částce 157.034,-- Kč.

Zastupitelstvo obce neschvaluje:

 1. Návrhy na změnu ÚPD obce Nýdek (Změna č. 2) evidované pod čísly: 39, 41 

Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 1. Diskusní příspěvky 12. zasedání Zastupitelstva obce Nýdek.

V Nýdku dne: 01.06. 2016.

Adam M o r c i n e k / Mgr. Jan   K o n e č n ý
místostarosta obce / starosta obce

Datum vložení: 22. 6. 2016 0:00
Datum poslední aktualizace: 22. 4. 2022 9:04
Autor: Web Administrátor
Obec Nýdek
Nýdek